Hopp til innhold
 Pudder Agency
Pudder Agency

Program: Agritech

Stockholm 2. mai

Lokasjon: Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Johanneshov. Se kart

Parallellsesjon 3: Norge & Sverige – sterkere sammen om høyteknologisk jordbruk for bærekraftig matproduksjon

Arrangør: Innovasjon Norge og NCE Heidner Biocluster

Svensk partner: AgTech 2030 og RISE

Kontaktperson: Marit Valseth marit.valseth@innovasjonnorge.no og Kristiane Haug Berg, kristiane@klosser.no

Estimert deltakere: 60-80 pax

 

Jordbruket er radikalt endret i løpet av de siste 50 årene. Mekanisering, nye frøsorter, irrigasjon og bruk av kunstgjødsel har ført til større avlinger. Nå står imidlertid jordbruket overfor en ny revolusjon hvor datatilkobling, kunstig intelligens, analyser, tilkoblede sensorer og andre nye teknologier kan bidra til ytterligere økte avlinger, mer motstandsdyktige dyr og planter, samtidig som miljø og klima hensyntas.

Målet med programmet er å vise frem hvilke løsninger som svenske og norske kunnskapsmiljø og bedrifter kan tilby primærprodusentene for å bringe landbruket i en enda mer bærekraftig retning og svare ut på flere av de store samfunnsutfordringene verden står overfor.

Styrke det bilaterale samarbeidet i verdikjeden for matproduksjon mellom kunnskapsmiljøene, bedriftene og virkemiddelapparatet slik at det frembringes enda flere nordiske og europeiske prosjekter med deltakelse fra svenske og norske aktører.

 

Moderator: Louisa Madås, Speak and Tell, Sverige

12:30 – 12:55 Velkommen ved Marit Valseth Innovasjon Norge og Kristiane Haug Berg, NCE Heidner Biocluster  

Orientering om temadag hos RISE og SLU, i Ultuna og Lövsta 3. mai ved Jonas Engström, Senior forsker, RISE

Innledende ord om dagens tema av moderator Lovisa Madås, Speak and Tell

Store ​​ideer for å møte store utfordringer ved Per Frankelius, Dosent Linköping Universitet og Agtech 2030

12:55 – 14:30 Del 1: Løsninger og bilateralt samarbeid for korn og grøntsektoren 

Bærekraftig jordbruk trenger mer informasjon pr m2 ved Ingemar Gruvaeus, Sjefsagronom, Yara Sverige 

Landbruk er et økologisk system der delene alltid henger sammen ved Per Karlsson, VC, Vultus

Hardføre plantesorter gjennom nordisk samarbeid sikrer framtidens matproduksjon ved Kristin Børresen, Administrerende Direktør, Graminor

Automatisk deteksjon av jordskiftgrenser ved bruk av Satellittdata ved Nils Solum Helset, Co-founder & CEO, Digifarm

Fremtidens dyrkningsmetoder ved Nina Petterson, Sjefsagronom, Väderstad

Kunnskap som nøkkel til teknologi – Og teknologi som brekkstang for bedre agronomi ved Jogeir Agjeld, Prosjektleder maskinteknikk og presisjonslandbruk

Panel samtale - Fremtidens planteproduksjon - hvilken rolle spiller egentlig ny teknologi?

Kristin Børresen, Administrerende Direktør, Graminor

Jogeir Agjeld, Prosjektleder maskinteknikk og presisjonslandbruk

Nils Solum Helset, Co-founder & CEO, Digifarm

Nina Petterson, Sjefsagronom, Väderstad

14:30-14:55 Kaffepause

14:55-16:40 Del 2: Bærekraftig husdyrhold ved hjelp av moderne teknologi

Samarbeid den beste veien til bærekraftig matproduksjon ved Jan Christian Vestre, Norges Næringsminister (tbc) Alternativ Håkon (tbc)

Norsk Rødt Fe – den grønne ku med de friske genene og den effektive fornyttelsen ved Kristin Malonæs, Administrerende Direktør, Geno

Opp i luften – inn i fjøset – åndedrettssensor for storfe med utspring i flyindustrien ved Astrid Lundmark, Ph.d. Senior Systems Engineer, ORTFI, Saab Dynamics AB

Virtuelle gjerder setter bonden i harmoni med nature ved Oscar Berntsen, CTO Nofence

Ny teknologi og kunnskap innen svineavl møter fremtidens globale utfordringer ved Olav Eik-Nes, Administrerende Direktør, Norsvin

Bildeanalyse og kunstig intelligens mot nye høyder innen dyrehold ved Lena Klasén, Professor, Linköping Universitet

Rammer for et bærekraftig jordbruk ved Betty Malmberg, Riksdagsledamot (M), Riksdagens Miljö- och Jordbruksutskott

Panel samtale - Hvordan påvirker lover og forskrifter innovasjon?

Lena Klasén, Professor, Linköping Universitet

Olav Eik-Nes, Administrerende Direktør, Norsvin

Oscar Berntsen, CTO Nofence

Betty Malmberg, Riksdagsledamot (M), Riksdagens Miljö- och Jordbruksutskott

16:40-17:00 Del 3: Datasikkerhet og oppsummering

Cybersikkerhet i matproduksjon ved Gaute Wangen, Teknologileder og grunder, DIRI

Stockholm 3. mai

Besøk til RISE og SLU i Ultuna og Lövsta

Åpent for alle som ønsker. Påmelding påkrevd før 22. April. Bekreftelse om påmelding blir sent.

Lokasjon: RISE, Ultunaallén 2, Uppsala.

Veibeskrivelse: https://goo.gl/maps/LDjK64WdzHe4WHAn8

Lokasjon: SLU Lövsta, Funbo-Lövsta 27, Uppsala

Veibeskrivelse: https://www.slu.se/fakulteter/vh/institutioner/lovsta/kontakt/

Arrangør: RISE i samarbeid med Innovasjon Norge, NCE Heidner Biocluster og Agtech 2030.   

Kontaktperson: Marit Valseth marit.valseth@innovasjonnorge.no Jonas Engström jonas.engstrom@ri.se og Kristiane Haug Berg, kristiane@klosser.no

Estimert deltakere: 50 maks

Jordbruket er radikalt endret i løpet av de siste 50 årene. Mekanisering, nye frøsorter, irrigasjon og bruk av kunstgjødsel har ført til større avlinger. Nå står jordbruket overfor en ny revolusjon hvor datatilkobling, kunstig intelligens, analyser, tilkoblede sensorer og andre nye teknologier kan bidra til ytterligere økte avlinger, mer motstandsdyktige dyr og planter, samtidig som miljø og klima hensyntas. På besøket vil det bli presentert løsninger som svenske og norske kunnskapsmiljøer og bedrifter kan tilby primærprodusentene for å bringe landbruket i en enda mer bærekraftig retning for å svare ut på flere av de store samfunnsutfordringene verden står overfor.

08:00 Avreise med buss fra Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm

09:00-14:30 RISE - Jordbruk och Livsmedel på Ultuna

 

9:00-11:30 Program i telt med scene

Velkommen til RISE, «Jordbruk och Livsmedel» med forsøksfelt og verksted!

5 stk norske og 5 svenske pitcher av 7 min. Innovasjonsmiljøer med et konkret bedriftseksempel hver

Kaffepause

Innovasjonsmiljøer

Norges Miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) «Reduksjon av metanutslipp hos drøvtyggere»

Førsteamanuensis Egil Prestløkken

Gigacow«God atmosfære i fjøset under avlsarbeid og automatisk registrering av storfes oppførsel»

Tomas Klingström, Teknologie doktor i bioinformatik, SLU

Høgskolen i Innlandet (HINN) – «Planteforskning og foredling for et diversifisert og klimasmart landbruk i Skandinavia»
Professor Dennis Eriksson

Agtech 2030 – «Den oppkoblede åkeren»

Fredrik Gustafsson, Professor i Sensorinformatik, Linköpings universitet och Per Frankelius, Docent i företagsekonomi, Linköpings universitet

Nasjonalt senter for presisjonslandbruk (NIBIO) – «PRESIS», videreutvikle teknologiske løsninger for enda bedre presisjonsjordbruk praksis til gårdene. (tbc)
Forskningssjef Kjersti Balke Hveem

Agrihub Sweden – «Hvordan deler man data lovlig og sikkert»?
Anna Rydberg, Senior forskare RISE

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) – « Norwegian Cyber Range: Testarena for digital sikkerhet i matproduksjon»
Nils Kalstad, direktør ved Center for Cyber and Information Security (NTNU CCIS)

Smart Agri – «Pigxcel - digital veiing for bedre dyrehelse i grisebesetninger»

Anders Johansson, Processleder SmartAgri, Agroväst och Tomas Johansson, Innovationscoach SmartAgri, RISE.

Sustainimal - «Stell av drøvtyggere med fokus på laktasjonsbiologi»
Sigrid Agenäs, Professor, SLU

11:30 – 14:30 Vandring mellom forskjellige stasjoner:

Lunsj Foodtrucks

De 10 prosjektene i teltet

RISE - Feltforsøk knyttet til det digitaliserte jordbruket og RISE Prototype verkstedet med

Virtuelle gjerder (tbc)

Autonome maskiner: Ekobot og Saga Robotics, Robotti, Mactrac, Drever, samt redskap til bruk i stall

Datainsamling i planteproduksjon

Tema Energi: – Eksempler på hvordan vi kan håndtere energikrisen i jordbruket; biogass, agrovoltaic

14:30 Avreise med buss til SLU Lövsta lantbruksforskning

15:00-16:00 Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) og SLU Lövsta lantbruksforskning

Omvisning på SLU Lövsta lantbruksforskning, «Gigacow» och «Sustainamal» gjennomføres her blant flere andre prosjekt
Sigrid Agenäs, Professor, SLU

16:00 Avreise fra SLU Lövsta lantbruksforskning med buss till Arlanda och Stockholm Centralstation

Forventet ankomst til Arlanda flyplass 16:45

Forventet ankomst til Stockholms Centralstation 17:45