Hopp til innhold

Program: Hydrogen

 

Göteborg 4. mai

08:15 – 10:15 Hydrogen: Besøk til PowerCell (registrering - kun inviterte)

Lokasjon: PowerCell

Arrangør: Arena H2Cluster

Kontaktperson: Bjørn Ottar Elseth boe@kjellerinnovasjon.no

Svensk partner: PowerCell, Åse Bye

Estimert deltakere: 30 pax        

Målet med besøket er å vise bredden i brenselcelletilbudet i dag og i morgen og diskutere utfordringer knyttet til innfasing av nye drivstoff og teknologier. Deltakere vil bli presentert for Scanias og Renovas satsing på renovasjonsbiler og maritime brenselcelleprodukter for grønn skipsfart som nå bygges og tilbys i det norske markedet. Om mulig vil det bli mulig å besøke en hydrogenfyllestasjon.  

 

12:30            Parallellsesjon 2: Norge & Sverige: sterkere sammen om fremtidens hydrogenløsninger

Lokasjon: Lindholmen Science Park

Arrangør: Arena H2Cluster, Statkraft

Kontaktperson: Bjørn Ottar Elseth boe@kjellerinnovasjon.no

Svensk partner: Business Sweden, Powercell

Estimert deltakere: 60

 

Bakgrunn og mål

Verden står overfor utfordring og omstilling til fornybar energi. Norge og Sverige har en unik sjanse til å ta en ledende rolle i denne omstillingen og være leverandører av løsninger for Europas fremtidige energisystem. Målet med sesjonen er å styrke fremtidig samarbeid mellom norske og svenske aktører innen hydrogen til transport og industri.

 

Moderator: Bjørn Ottar Elseth, Cluster Director, H2Cluster og Åse Bye, Business Manager, Powercell

12:30 Velkommen
12:35 Hva skjer i Norge på Hydrogen
Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, Generalsekretær, Norsk Hydrogenforum
12:45 Svensk hydrogenstrategi og EUs satsninger
Pawel Seremak, Project Leader, Vätgas Sverige
13:00 Samarbeid over landegrenser
Per Rosenqvist, CEO, Statkraft Sverige og Elvir Dzanic, CEO, Gøteborg Havn
13:10 Yaras ammoniakk ambisjoner og leveranser til det svenske markedet
Eystein Leren, Director Industry & Market Leads, Yara Internasjonal
13:20 Hydros hydrogenambisjoner og norsk-svenske muligheter
Per Christian Eriksen, CEO, Hydro Havrand
13.30 Fremtidens brenselceller fra Powercell
Richard Berkling, CEO, Powercell
13:40 Norden – sentrum for den grønne omstillingen av stålindustrien
Kajsa Ryttberg-Wallgren, EVP, H2Green Steel
13:50 Produksjon og distribusjon av grønt hydrogen gjennom bio-e-metanol
Dag Nikolai Ryste, CEO Glocal Green og Rolf Ljunggren, Deputy CEO, Cortus Energy
14:00 Pause
14:15 Effektiv infrastruktur for hydrogen tungtransport
Helge Holen, Country Manager Norway, Everfuel
14:25 Electrolysører fra Norge
Mikael Sloth, Vice President Business Development, NEL Hydrogen
14:35 Sikker utbygging og oppskalering av infrastruktur for hydrogen
Magnus Killingland, Lead Hydrogen and CCS, DnV
14:45 Q&A og samtale om svensk-norske muligheter
H2Cluster og Anna Sundlöf Eriksson, Project Manager, Business Sweden
15:10 Oppsummering og avslutning
Bjørn Ottar Elseth, Cluster Director, H2Cluster, The Norwegian Hydrogen Cluster