Hopp til innhold

Om bloggen

DigIN er Innovasjon Norges blogg hvor vi deler historier og betraktninger fra vår digitale endringsreise. Vi skriver om utfordringer vi møter underveis og hvordan vi løser dem. Det vi krever av våre kunder krever vi også av oss selv. Vi ønsker å teste noe nytt, være nysgjerrige og finne ut av hvordan ting endrer seg. Vi håper at dette kan være nyttig for deg som leser, og at vi kan få noen livlige diskusjoner.  

I 2015 fikk Innovasjon Norge bevilget ekstra budsjetter for å bli kvitt et stort etterslep i hele vår IT-portefølje. Infrastruktur, databaser, systemer, og kompetanseprofil sto ikke i samsvar med Innovasjon Norges samfunnsoppgave og ambisjoner. 

Strategien besto i at vi gikk fra en gammelmodig løsning og rett på beste praksis i markedet. Vi "hoppet bukk" over mellomstadiet. For eksempel gikk vi fra å ha servere i kjelleren, til å flytte raskest mulig til plattformbaserte tjenester. Dette krevde planlegging, risikostyring, oppgradering, rasjonalisering og mye ryddearbeid. Ikke minst i samhandling med leverandører.

En så rask omstilling har ført til store endringer både på teknisk og organisatorisk nivå:

Målbildet for den tekniske plattformen er renskåren: vi har kjøpt infrastruktur som en tjeneste (IaaS) der vi måtte, plattform som en tjeneste (PaaS) der vi selv må utvikle løsninger, og programvare som en tjeneste (SaaS) for alt som ikke differensierer oss. Dette har gitt oss mange fordeler, både forventede og uventede. Ikke minst opplever vi at tjenesteorientert arkitektur stiller krav til å realisere muligheter som gammel infrastruktur hindret oss i å tenke på. Funksjoner ligger klare til bruk, men de kan være annerledes enn vi er vant til. 

Samtidig har vi drevet en kampanje for å ha kundens behov og samfunnsoppgaven vår som utgangspunkt for alt vi gjør. Dette har synliggjort muligheter for en langt mer integrert tilnærming for vårt tjenestetilbud. Der vi tidligere forsøkte å lage bedre skjemaer, jobber vi nå intenst med å få til en bedre, raskere og mer treffsikker kundedialog. Vi har lansert flere innovative kundeflater for enkelte av våre forretningsområder, lært mye av disse, og sikter stadig høyere med ambisjonen om å være våre kunders sparringspartner. 

Frustrasjon og ny kostnadsmodell

Det har ikke vært lett, og organisasjonen har opplevd en paradoksal kombinasjon av frustrasjon over ting som har latt vente på seg, men også overveldet over at ny funksjonalitet har kommet for fort. Vi har på et vis invitert inn verktøy og systemer som er sterke og allsidige, men også krevende.

Vi har også opplevd at kostnadsstrukturen har forandret seg: fra relative forutsigbare faste kostnader som ga lite fleksibilitet, sitter vi nå med variable kostnader som styres av muligheter vi benytter oss av. Avveining mellom kostnad og struktur har også gjort det nødvendig for oss å insource spisskompetanse innenfor visse teknologier samtidig som vi har aggressivt flyttet andre tjenester til skybaserte leverandører.

Det har blitt spissere og skarpere krav til kompetansen vår. Vi griper muligheter som setter oss helt fremst i teknologibasert innovasjon, i offentlig såvel som privat sektor; samtidig som vi også har teknisk gjeld som ligner på alle andres. Vi har motoren til å gi gass, men også ballast som fordrer varsomhet.

Ved å utrette mye har vi fått bedre oversikt over hva som gjenstår, og hva utfordringene er fremover. En stor samlet backlog ruver over oss. Dette får vi bare bukt med ved å kontinuerlig bli smidigere, mer kundeorienterte og mer verdiorienterte i prioriteringene våre.

Samtidig opplever vi at det stilles stadig større krav til Innovasjon Norge som vi bare kan oppnå ved at vi øker digitaliseringstempoet. Vi kan bare hjelpe Norge bli mer innovative, mer produktive og mer eksportrettet dersom vi som organisasjon gjør det samme. 

Derfor investerer vi i kompetanse fra design til verdirealisering. Vi har nå flere digitale forretningsutviklere, analytikere og produkteiere enn noensinne. Vi har et utviklingsmiljø som er mer slagkraftig. Vi jobber intenst for tettere integrasjon mellom utvikling og produksjon, og vi bygger læring inn i alt. Her vil vi bli blant de beste - fordi skattebetalerne fortjener det, fordi kundene forventer det, og fordi vi ønsker det. 

Bidragsytere

Fra venstre: André Kalstad, Maria Hermansen, Line Magnussen, Sigrid Gåseidnes, Unn Elin Hatlelid, Frank Langva, Leif Knutsen og Hilde Sannerhaugen.

Ta kontakt

Vi hører gjerne fra deg. Send en epost til media@innovasjonnorge.no