Hopp til innhold

Intern kompetansedreining

Mennesker foran en laptop
John Schnobrich/Unsplash

Innovasjon Norge besluttet å gjøre et digitalt taktskifte, og høsten 2019 testet vi ut et program for intern kompetansevridning rettet mot digital forretningsutvikling. Etter en intern rekrutteringsrunde med flere søkere fra alle deler av organisasjonen, ble det i januar etablert en avdeling med ni digitale forretningsutviklere. Avdelingen inngår i dag i divisjonen Mennesker og teknologi. Her er de første seks månedene i ny posisjon og jobb fortalt fra innsiden.

Av: Line Magnussen

«Digitalize or die!» var den noe sarkastiske reaksjonen jeg fikk fra mine venner, da jeg fikk ny stilling internt i Innovasjon Norge som digital forretningsutvikler. Innovasjon Norge er ikke alene om å gå gjennom den «digitale transformasjonen» eller å gjennomføre et «digitalt taktskifte» - vi ser tilsvarende eksempler overalt, Norge digitaliseres i rekordfart. Da vi, de digitale forretningsutviklere, ble introdusert på intranettet vårt ble vi introdusert som «essensielle for implementeringen av strategien» og spesielt det digitale taktskiftet. Jeg kjente på presset og fallhøyden var potensielt stor.

Jeg hadde jobbet med å utvikle en digital løsning til klyngene i noen år, en Klyngeportal*. En klynge er kort fortalt en organisasjon bestående av bedrifter og organisasjoner som samarbeider for å oppnå mål de ikke hadde klart å realisere alene. Arbeidet med Klyngeportalen har latt meg få følge med på endringene i IT-divisjonen fra utsiden, og jeg har observert en rivende utvikling. Jeg synes jeg har sett taktskiftet utfolde seg. Nye krefter og ny kompetanse har kommet inn i organisasjonen, og de har raskt omfavnet måten Innovasjon Norge ønsker å jobbe på. Det er et økt ønske om å samarbeide tverrfaglig, om å løse utfordringer sammen og større åpenhet for å pushe grenser. Dette har gjort oss til en yndet arbeidsplass i noen IT-miljøer, noe vi bør vi være stolte av!

Med innsikt i hvordan vi skulle videreføre det digitale taktskiftet, var jeg spent på hva vi kunne få til i denne gjengen med digitale forretningsutviklere.

Vi var ni personer internt i Innovasjon Norge som fikk rollen som det var knyttet noen ambisiøse mål og forventninger til. Man kan på ingen måte kalle det en broket forsamling som møttes første gang i februar. Vi var en talefør gjeng, som alle hadde et sterkt eierskap til Innovasjon Norge og et brennende engasjement for å få til endringer og forbedringer.

Leder for avdelingen har solid erfaring fra endringsprosesser i Innovasjon Norge, og jeg kom inn i en gruppe med ti ulike stammespråk.

En snakket support-CRM-språket,
en snakket Innovasjon Norge-CRM-språket – ja, dette er ulikt fra support-CRM-språket,
en snakket en dialekt av Innovasjon Norge-CRM-språket som var ispedd saksbehandlingsspråket,
en snakket rådgiver-språket,
en snakket eksport-språket,
en snakket tjenestemodellspråket,
en snakket organisasjonsutvikling- og kommunikasjonsspråket,
en snakket klynge-språket,
en snakket gründer-språket
og til slutt var det en som snakket strategi- og IT-språket.

Jeg var midlertidig «lost in translation».

I den nye stillingen måtte vi gjennom «bootcamps» med ulikt faglig innhold, for å gjøre oss bedre rustet til oppgavene som lå foran oss. Det første møtet ble en selsom opplevelse. Siden jeg ikke snakket alle de ti språkene, føltes det som om skoen trykket overalt. Vi satt alle på hver vår tue med våre utfordringer. Avhengig av hvilken tue vi tilhørte ble vi plassert i tilhørende produkt-team, noe som er et eget fagfelt i seg selv. Hva som ligger i produkt-team kan du lese mer om i dette blogginnlegget.

I produkt-teamene skulle vi både lære metodikk og bidra inn med vår forretningskompetanse. Da viste det seg at de ulike bakgrunnene og de ulike språkene vi hadde tillært oss kom godt med.

En av oppgavene er å oversette brukernes og/eller kundenes behov til en funksjon som kan programmeres av utviklere. Det krever en grundig innsikt i kundenes behov og en evne til å forstå hva brukerne sier. I noen tilfeller arbeider vi med en ekte entreprenørskapsånd, hvor vi formulerer behov som brukeren ikke vet de har. I en ideell verden skal det være rom for å feile, vi skal kunne sette opp hypoteser og få de testet. Viser det seg at det vi har funnet opp ikke fungerer skal vi helst feile raskt.** Her er vi ikke helt i mål, men det står på blokken over ting jeg må lære meg. 

Når jeg legger det fram på denne måten, høres det ut som den nye stillingen består av det ene studium i det ene fagfeltet etter det andre, men sånn er det ikke. Alle forretningsutviklerne har gjennomført studiet «Digitalisering og digital transformasjon» på NTNU, og ellers har vi fått innføring gjennom «bootcamper», funnet ut på egenhånd eller fått opplæring av gode kolleger. Og vi har fortsatt kompetansehull vi trenger å tette.

I en hverdag hvor det noen ganger føles som man har en «bullshit job» - «a form of paid employment that is so completely pointless, unnecessary, or pernicious that even the employee cannot justify its existence even though, as part of the conditions of employment, the employee feels obliged to pretend that this is not the case.”- en term introdusert av David Graeber 2018. Da er det utrolig godt å reflektere over hvor mye som er blitt gjort det siste halvåret, og hvor mye jeg har blitt eksponert for og har lært. Oppdragsgiverne våre stoler på oss, og vi leverer flere, bedre og raskere tjenester til kundene våre - og vi er bare i startblokken! Disse resultatene kommer av en holdningsendring i hele organisasjonen. En holdningsendring som det vil være viktig for digitale forretningsutviklere å støtte opp under, tilrettelegge for og å oppmuntre til.

Tilbake til teamet mitt på ti. Det som har begynt å skje i møtene våre et halvt år inn i rollen, er at vi utvikler et eget, felles språk mellom de ti opprinnelige språkene, og konsekvensen er at vi oppdager, hvis jeg fortsatt holder meg til maur-analogien, at vi kan bygge tuene større når vi samarbeider. Utfordringene, som alle satt med da vi startet opp, er ofte like og skoen virker plutselig ikke så trang lenger. 

 

* Les mer om Klyngeportalen her.
**How To Fail Faster - and Why You Should - Forbes.com