Signert: - Kunnskap er nøkkelen

Regjeringens ambisjon er at Norge skal bli et av verdens mest innovative land. Da må vi våge å tenke annerledes og ta sjanser.

For et høykostland som Norge er kunnskap nøkkelen. I dag er norsk økonomi spesialisert innenfor få sektorer. Når oljen tar slutt, må vi omstille oss. Vi vet at det kommer, men ikke når eller hvor raskt. 
 
Vi må bli dristigere. Lyspæren var ikke et resultat av gradvis utvikling av stearinlyset, men en helt ny teknologi.  Vi må bli bedre på gjennombruddsforskning og skape flere verdensledende miljøer. 
 
Vi må bruke ressursene smartere.  Norge er et lite land og kan ikke være best på alt. Vi må rette innsatsen mot det som kan styrke Norges konkurransekraft og bidra til å løse de store samfunnsutfordringene.  
 
Vi må være mer innovative. Det er ikke nok å kopiere de andre, vi må ta utgangspunkt i de strategiske fortrinnene Norge har. Da må vi også prioritere noe bort.  
 
Vi må være langsiktige og til å stole på. Næringslivet og forskningsmiljøene har behov for stabile og forutsigbare rammevilkår for å kunne satse.  Regjeringen vil derfor til høsten legge frem langtidsplan for forskning og utdanning. Det skal være vårt verktøy for å prioritere det som er viktigst i denne sektoren. 
 
Og vi må starte tidlig. De om lag 60.000 seksåringene som starter i norsk skole hvert år er fremtidens suksesshistorier for næringslivet. De skal møte en skole som sørger for muligheter for alle, gjennom å gi hver elev grunnlaget de trenger for livslang læring. Samfunnet og skolene må heie fram og inspirere, og det må bli like greit å være flink i realfag som i idrett. Mer kunnskap, styrkede yrkesfag og gode lærere skal sikre at alle får utnyttet sine evner og sitt talent.  
 
Vi skal satse på universiteter, høyskoler og institutter. Det regionale samarbeidet mellom næringslivet og utdanningsinstitusjonene er viktig. NCE har mange gode eksempler på hvordan dette samarbeidet er med på å øke innovasjonen lokalt og styrke konkurranseevnen globalt. Vi vil også ha en markant satsing på mer forskning i næringslivet. Det er i møtet mellom akademia og næringsliv at Norges fremtid skapes. 
 
Signert; Torbjørn Røe Isaksen, tidligere kunnskapsminister i Regjeringen Solberg - 7. april 2014. (Nå næringsminister i Regjeringen Solberg).