Signert: - Samarbeid styrker konkurransekraften

Frokostmøter, temakonferanser, workshops og ”speed dating” er viktige aktiviteter i en klynge. Det bygger tillit, legger til rette for kunnskapsdeling og dreier blikket i retning av samarbeidsmuligheter.

Det er bra, men til liten nytte om det ikke fører til samarbeidprosjekter som har effekt på bedriftens konkurransekraft. Når suksessen skal forklares er det mange som skal ha sin del av æren. At GCE- og NCE-satsingen stadig trekkes frem, er hyggelig å notere seg. Næringslivsledere i klyngene peker på klyngesatsingen som utløsende og viktig.
 
Menon Business Economics er av dem som har analysert ”klyngeeffekten”. I artikkelen ”Gir økt verdiskaping” kommer det frem at Inntektsveksten for bedriftene i Oslo Medtech var hele 50% høyere enn for ”medical-products-næringen” for øvrig fra 2008 til 2012. Deres analyser av GCE NODE viser at verdiskapingen per ansatt i NODE-klyngen er 10 prosent høyere enn gjennomsnittet for næringen, og dobbelt så høy som for landsdelen generelt. I artikkelen ”Raskere, sikrere og billigere” ser vi hvordan NCE Instrumentation sine frokostmøter er inngangen til videre samarbeid. Et ubemannet fartøy med sonar står nå klar til å kartlegge havbunnen, en løsning som er både raskere, sikrere og billigere enn dagens løsninger med større fartøyer som ofte er bemannet med 3-4 personer.
 
Når klyngen gjør en forskjell, har satsingen lykkes. Når TV2 leverer en produksjon med banebrytende grafikk og design i alle kanaler sammen med seks andre bedrifter i klyngen, er det et godt eksempel på samarbeid i en klynge. Når løsningene er utviklet i klyngen, og dette etterspørres i det globale markedet, så kan vi trygt si at samarbeidet i klyngen gjør en forskjell. Ole Einar Bjørndalen ble tidenes vinterolympier i Sotsji, og bak kamera var det medieklyngen i Bergen som traff blink med sitt samarbeid!
 
Samarbeid mellom bedrifter er ferskvare og sårbart. Det kreves tillit, langsiktig perspektiv og vilje til å gå utover egen kjernevirksomhet. Det er langt fra gitt at bedrifter finner sammen, særlig når de konkurrerer i samme del av verdikjeden. Da er det fascinerende å se i artikkelen ”Avler fisk og mer samarbeid” hvordan oppdrettsbedriftene i NCE Aquaculture har gått sammen og etablert et produksjonsselskap for stamfisk og rogn. Enda mer fascinerende er det at samarbeidet gir resultater i form av nye studietilbud og i kampen mot lakselusa.
 
Vi som følger klyngene tett er langt fra overrasket. For vi ser til stadighet at samarbeid avler mer samarbeid. Bedrifter i NCE Systems Engineering Kongsberg har forbedret sin innovasjonsevne i betydelig grad gjennom å dele erfaringer og kunnskap. Pilotprosjekter viser at det gir effekter i form av sparte kostnader og raskere innovasjon. Dette er et godt eksempel på at kompetansedeling øker konkurransekraften.
 
I NCE Maritime CleanTech har bedriftene jobbet sammen for å kunne tilby skipsfarten blant annet elektrifiserte løsninger. Nå ser vi effektene av utviklingsprosjektene, fremtidsrettede arbeidsplasser og konturene av konkurransekraften som den grønne seilasen vil gi bedriftene i klyngen. I dette nyhetsbrevet får du en rekke eksempler på hvordan klyngesatsingen på ulike måter gir effekt for bedriftene. Det inspirerer i det videre arbeidet med å stimulere til samarbeid i klyngene.
 
Signert; Bjørn Arne Skogstad, tidligere programleder for GCE og NCE, Innovasjon Norge - 15. desember 2014