Få din egen helsementor!

 Westend61
Westend61

Er du gründer innen helse? Trenger selskapet hjelp til å skyte fart? Sammen med norske helseklynger og inkubatormiljøer tilbyr nå Innovasjon Norge for første gang helsementorer – både nasjonalt og internasjonalt.

Jakter på de beste helsementorene: Bård Stranheim, Innovasjon Norge, Bjarte Reve, Nansen Neuroscience Network og Kathrine Myhre, Norway Health Tech Innovasjon Norge
Jakter på de beste helsementorene: Bård Stranheim, Innovasjon Norge, Bjarte Reve, Nansen Neuroscience Network og Kathrine Myhre, Norway Health TechInnovasjon Norge
Oppstartsbedrifter innen helse trenger kontakter innen svært spesialiserte områder. Åtte norske helseklynger og inkubatorer går sammen med Innovasjon Norge om å etablere et spisset tilbud til helsegründere. Klyngene og inkubatorene skal bruke sine til sammen svært store nettverk til å finne toppkandidater som mentorer.
Samarbeider om å finne mentorer i verdensklasse: F.v. Bård Stranheim, Innovasjon Norge, Iselin H. Wood, The Life Science Cluster, Bjørn Klem, Oslo Cancer Cluster Incubator, Bjarte Reve, Nansen Neuroscience Network, Shane West, Aleap, Kathrine Myhre, Norway Health Tech og Morten Egeberg, UIO:Livsvitenskap. Sharelab og Norwegian Smart Care Cluster var ikke stede da bildet ble tatt. Innovasjon Norge
Samarbeider om å finne mentorer i verdensklasse: F.v. Bård Stranheim, Innovasjon Norge, Iselin H. Wood, The Life Science Cluster, Bjørn Klem, Oslo Cancer Cluster Incubator, Bjarte Reve, Nansen Neuroscience Network, Shane West, Aleap, Kathrine Myhre, Norway Health Tech og Morten Egeberg, UIO:Livsvitenskap. Sharelab og Norwegian Smart Care Cluster var ikke stede da bildet ble tatt.Innovasjon Norge
– Vi har drømt om å få til noe slikt i flere år. Helsementoren skal koble norske gründere med både norske og internasjonale spesialister innen helse, innovasjon og skalering, sier Kathrine Myhre, CEO i Norway Health Tech.
 
Bjarte Reve er koordinator for de åtte helseklyngene og inkubatorer som samarbeider om ordningen, det vil si Nansen Neuroscience Network, Norway Health Tech, Aleap, UiO:Livsvitenskap, Oslo Cancer Cluster Incubator, The Life Science Cluster, ShareLab og Norwegian Smart Care Cluster.
 
– Helsenæringen er et av de områdene med størst potensial for å utvikle norske vekstbedrifter. Gjennom dette prosjektet viser vi at klynger og inkubatorer samarbeider og deler sine relasjoner til globale ressurspersoner, sier Bjarte Reve, CEO i Nansen Neuroscience Network.
 
Det er første gangen Innovasjon Norge tilbyr en mentorordning spesifikt for en konkret bransje. Tilbudet er et pilotprosjekt for 2020 i første omgang. 
 
– Gode mentorer er en vesentlig nøkkel for vekst. Denne ordningen vil gi høyere kvalitet på mentorene. Kanskje vil pilotprosjektet danne grunnlaget for en ny modell for kobling av mentorer i verdensklasse med norske oppstartsbedrifter som rigges for internasjonal vekst, sier Bård Stranheim, ansvarlig for mentorordningen i Innovasjon Norge.