Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?

Signert: Gjør Norge mer attraktivt

 Kai Eide, Norges ambassadør i Sverige
Kai Eide, Norges ambassadør i Sverige

Sverige og Norge bør sammen styrke sine mest lovende klynger. Sterkere samarbeid kan gjøre de nordiske landene til et globalt kraftsentrum for innovasjon og økonomisk omstilling.

Norge og Sverige lever i et gjensidig avhengighetsforhold gjennom handel, investeringer og etableringer. Som Norges ambassadør til Sverige er jeg opptatt av at vi utnytter potensialet for å bygge sterkere nettverk og nye samarbeidsformer på tvers av grenser, fagområder og næringsbransjer.
 
Sentralt i denne utfordringen står arbeidet med å knytte kunnskapsinstitusjoner, forskningsmiljøer og næringslivet i de to landene nærmere hverandre. Klyngene har vist seg som et viktig brohode for næringslivet. Jeg har stor tro på at de også kan spille en viktig rolle med å sikre at Norge, Sverige og Norden lykkes i det globale innovasjonskappløpet.
 
Også globalt kan de norske GCE-, NCE- og Arena-klyngene fremme Norges attraktivitet som vertsland for investorer, gründere, studenter og arbeidstakere i kunnskapsintensivt næringsliv.
 
Utenriksdepartementet har utarbeidet en strategi for vertskapsattraktivitet, som har til formål å fremme Norges plass i den globale kampen om lokalisering av fremtidens næringsvirksomhet.
 
I mindre land er vi vant til at vi søker oss ut i verden for å hente ideer og kunnskap. Det må fortsette. Men samtidig må vi få andre til å søke seg til oss – i jakten på inspirasjon, og kunnskap. Vi må være så attraktive at mange velger å bli her. Noen kaller det «den nye kapitalen». Verdensmestre søker sammen med andre verdensmestre. Da blir vår oppgave å sørge for at de beste av våre egne finner sammen, men at verdensmestre på ulike forretningsområder trekker mot Norge, Sverige og Norden.
 
Samarbeidet innenfor og på tvers av klynger er ”gullet” i denne sammenheng og fungerer som en magnet. Det er attraktivt å lokalisere bedriftens virksomhet – eller mer av virksomheten – dit hvor samarbeid med andre bedrifter og kompetansemiljøer fungerer godt. Da blir landegrensen ofte underordnet.
 
Den 20. april ble konferansen ”The Nordics; Partners in Innovation?” avholdt på Handelshögskolan i Stockholm. Næringsministrene fra Sverige og Norge, Mikael Damberg og Monica Mæland, deltok sammen med nær 300 ledende aktører fra forskning og næringsliv. Siktemålet var å drøfte hvordan samarbeid om innovasjon kan styrke vår konkurransekraft på globale markeder.
 
Flere klynger deltok på konferansen. Jeg var imponert over deres innsats, som for meg demonstrerte hvor viktige de er som drivere for økt samarbeid om innovasjon over grensene.
 
Konferansen var en del av prosjektet «Innovative Nordics», som skal bidra til å mobilisere vårt samlede potensiale for innovasjon og entreprenørskap. Prosjektet er et initiativ fra Norsk-Svensk Handelskammer, Norges ambassade i Stockholm, Handelshøyskolen BI i Oslo, Handelshögskolan i Stockholm, samt ledende bedrifter i Norge og Sverige.
 
Vi har store fordeler i Norden. Vi har åpne samfunn med et lavt konfliktnivå. Vi har en kultur og samfunnsmodell preget av flate strukturer og kort avstand i beslutningskjeden. Vi har gode levevilkår. Alt dette er attraktive egenskaper, som legger forholdene godt til rette for en dynamisk innovasjonsprosess.
 
Men samtidig er vi – selv Sverige – relativt små samfunn. Til sammen utgjør Norden verdens 10. største økonomi. Vi lever i et geografisk, språklig og kulturelt fellesskap. Det gjelder særlig Sverige og Norge. Med slike fortrinn kan vi utgjøre et globalt kraftsentrum for innovasjon.
 
Å øke produktiviteten er èn av de viktigste utfordringene vi står overfor i tiden fremover. I Norge har blant annet Raufoss-miljøet vært dyktige på dette. I Sverige er store svenske industribedrifter konkurransedyktige i en internasjonal kontekst og gjør det bra i innovasjonskappløpet.
 
Den svenske nærings- og innovasjonsminister Damberg presenterte i januar Sveriges ny-industrialiseringsstrategi. Der lanseres et program for å etablere testbeds på ulike områder, blant annet innen velferdsteknologi. Her satser svenskene på å løse viktige samfunnsutfordringer og samtidig posisjonere en næring i rask utvikling. NCE Oslo Medtech jobber med velferdsteknologi og har søkt allianser i Sverige.
 
- Den svenske ambisjonen er å løse viktige samfunnsutfordringer og samtidig posisjonere seg globalt på et område i rask utvikling. NCE Oslo Medtech imponerer meg som et ambisiøst og offensivt miljø. Dette er ett felt, hvor potensialet for samarbeid burde være stort. De nordiske landene har industrier, som er avgjørende for å møte fremtidens samfunnsutfordringer, sa den svenske nærings- og innovasjonsminister Damberg under konferansen. Det har han rett i og det utgjør et viktig nordisk fortrinn.
 
Nå er utfordringen å konkretisere, ta initiativer og etablere nye allianser mellom Norge og Sverige – og i Norden - for økt innovasjon og konkurransekraft. Det må skje i et samarbeid mellom forskning, entreprenører, industri og myndigheter.
 
Ambassadene kan være nyttige instrumenter i å knytte bånd og skape allianser over grensene. Men det er hovedaktørene, forskere og næringsliv, som må vise vei og gi råd om hvordan vi best kan være til nytte. 
 
Signert; Kai Eide, Norges ambassadør i Sverige - 28. april 2016