Heldigital internasjonal møteplass

Hvert år arrangerer innovasjonsklyngen Nordic Edge en stor konferanse i Stavanger; Nordic Edge Expo. Tradisjonelt har konferansen samlet omkring 5000 deltakere fra 40-50 land i Stavanger hver september. 21-25 September blir møteplassen digital med utstilling og direktesendt konferanse som sendes parallelt fra seks byer.

- Det har vært veldig viktig for oss å videreføre denne interaksjonen i det digitale rom. I år kan utstillere og deltakere kommunisere direkte med hverandre. Utstillere kan invitere til workshops og presentasjoner i plattformen, sier daglig leder i Nordic Edge, Stig Finnesand.

Aktuelle tema

Årets konferanse og utstilling har fått det passende tema Rethink Normality. Kronprins Haakon skal åpne konferansen. Fra forskjellige scener i Stavanger, København, Helsinki, Helsingborg, Oslo og Brussel vil program sendes parallelt gjennom en digital plattform. På agendaen står blant annet foredrag og debatter om helse, bærekraft, The Green Deal, offentlig-privat samarbeid og energi. I tillegg vil 12.000 elever fra hele landet som skal starte ungdomsbedrift følge Ungt Entreprenørskap sitt årlige kick-off. Det samme er EdTech KnowHow-konferansen for lærere, i regi av Universitetet i Stavanger. 

 

Utstillingsvindu

Konferansen sendes parallelt fra de seks byene 23. september, med digital utstilling og workshops fra 21-25 September.

- Overgangen til et digitalt arrangement er en døråpner for økt internasjonalisering og mer bærekraftig deltakelse, sier Finnesand som opplever stor pågang fra Europa og Asia.

Nordic Edge Expo er utstillingsvindu for klynge-Norge, og klyngene VIA, Construction City og Norwegian Smart Care Cluster er blant utstillerne.

Konferansen er et samarbeidsprosjekt arrangert med partnere fra inn- og utland. I år er blant annet Smart City Sweden, Smart City Cluster Denmark, det Nordiske Smartby-nettverket, finske VTT, KS, DOGA og EU-kommisjonen medarrangører. I tillegg inviteres det til en rekke workshops fasilitert fra blant annet Tyskland, Japan, Sør-Korea og Kina.

- Interessen for den nordiske samfunnsmodellen med godt samarbeid på tvers av sektorer og landegrenser appellerer internasjonalt. Nordic Edge Expo er et svært godt utgangspunkt for oss og andre klynger som ønsker å eksportere tjenester og produkter til andre markeder, avslutter Finnesand.

Mer informasjon

Mer informasjon om konferansen finner du her:

nordicedge.org/expo

Når?

23. september: Nordic Edge konferanse i samsending fra seks byer.

21 - 25. september: Utstillerdager med workshops, møter og presentasjoner.

Bratt læringskurve

nordigedge_stig03.jpg

Foto: Marie von Krogh.

Det har vært et stort løft for organisasjonen vår å ta steget inn i en heldigital Nordic Edge Expo. Læringskurven har vært bratt, men vi gleder oss til å vise et nytt og banebrytende arrangement, sier Stig Finnesand.