Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?

Signert: Katapult-sentre for industrivekst

Allerede før statsbudsjettet for 2017 ble presentert, varslet Regjeringen at den gir 50 millioner kroner til såkalte "katapult-sentre". Dette er penger som utvilsomt vil styrke innovasjonskraften og verdiskapingen i industrien.

Sammen med de etablerte industriklyngene i Norge og "Digitalt Toppindustrisenter" som er på trappene, ser jeg konturene av et virkemiddel-rammeverk som virkelig kan utgjøre en positiv forskjell for norsk industri. Konkretiseringen av dette kommer i Industrimeldingen, som vi ser frem til med stor forventning.
 
Det at det skjer ting i Norge på denne arenaen, er i seg selv en god ting. For andre land tar også sats. Og det har næringsminister Monica Mæland utvilsomt fått med seg. Hun har i løpet av det siste året vært på studieturer til så vel Tyskland som England for å se hvordan de utvikler nye løsninger og tester ny teknologi.
 
I Norge har vi solide, næringsrettede forskningsprogrammer med stort nedslagsfelt i industrien. Jeg kan nevne Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA) og Senter for Fremragende Innovasjon (SFI).
 
I Norge har vi altså en sterk teknisk-industriell instituttsektor. Men den lave basisfinansieringen av de teknisk-industrielle instituttene i Norge gjør at de ikke kan tilby tjenester for de mest sårbare. Det blir i praksis ofte for dyrt for den enkelte bedrift, med mindre bedriften er direkte involvert i forskningsprogrammer.
 
Her har samarbeid i klyngene bidratt, og det er her katapultene kommer inn i bildet. De vil kunne benyttes som "koblingsbokser" for nasjonalt prioriterte forskningsprogrammer. Vi snakker klynger, nettverk, opplæring, institutter og akademia som samlet sett gir oss en god base for nye, industrielle krafttak og forsterket teknologiutvikling.  
 
Klyngene har vært en aktiv pådriver for katapult-sentre for å akselerere utviklingen av ny teknologi. Det er dette "katapult-sentrene" handler om: Industrinære testsentre for pilotering, testing og simulering. Noe som blir en stadig viktigere del av teknologimodningen fra forskning til marked.
 
Vi må ikke glemme vår industrielle fortid: Det som begynte med dampmaskiner, fortsatte med masseproduksjon basert på elektrisitet og introduksjon av roboter og automatisering på 1970-tallet, er nå blitt "smart og digitalisert industri". Også her i landet.
 
Katapult-sentrene vil være arenaer der industrielle foretak samarbeider med forskere om å utvikle og kommersialisere gode ideer, nye prosesser og alternative løsninger. Sentrene vil tilby avansert utstyr for testing og pilotering, samt ekspertise i toppklasse og nettverk.
 
Hvorfor omstiller eksportindustrien seg mer enn noen annen sektor i næringslivet? Fordi eksportindustrien MÅ omstille seg. Markedene er i endring, teknologiutviklingen går med stormskritt, kvalitetskravene hos kunden vokser, nye muligheter må gripes og ordre må vinnes. I knivskarp konkurranse med utenlandske konkurrenter. Katapult-sentrene blir viktige for at Norge skal kunne henge med i den internasjonale utviklingen. 
 
 
 
Signert; Stein Lier-Hansen, adm. dir., Norsk Industri - 7. oktober 2016