Nye klynger 2016

Nye glade klyngeledere sammen med statssekretær Dilek Ayhan og lederne fra Siva, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge
Nye glade klyngeledere sammen med statssekretær Dilek Ayhan og lederne fra Siva, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge

Mandag 20. juni 2016 ble 4 nye klynger tatt opp i Norwegian Innovation Clusters på Arena- og NCE nivået. Leverandørsiden til havbasert matproduksjon, skognæringen, tunellsikkerhet og solenergi blir nå spennende aktører inn i klyngefamilien. Etter veldig hard konkurranse konkluderte programrådet med å ta opp et nytt NCE, og 3 nye Arena-prosjekt. I tillegg tilbys det forlengelse til 5 prosjekter i Arena porteføljen.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Dilek Ayhan presenterte de nye klyngene på et eget arrangement på Sentralen i Oslo. Dette er:

Norwegian Centres of Expertise:

Aquatech Cluster i Trøndelag, som er en sammenslåing av de tidligere Arena-prosjektene akvArena og Smart Water er nytt NCE. Klyngen har en stor ressursbase på mer enn 100 medlemmer. Målet er å levere teknologi for bærekraftig vekst i havbasert matproduksjon, og å etablere en global posisjon på området.

Tre nye Arena-prosjekter:

46 aktører som arbeider innenfor skog er gått sammen i Arena Skognæringa i Trøndelag. Her finner vi større bedrifter i tett samarbeid med små og mellomstore virksomheter, offentlige aktører, forsknings- og utviklingsaktører. Dette prosjektet bør være godt rustet til å realisere sin hovedvisjon: Å ta en ledende rolle innen utviklingen i bioøkonomien.

Norwegian Tunnel Safety Cluster holder til i Rogaland. Klyngen består blant annet av oljeleverandørbedrifter som har funnet nye markedsområder. Klyngen har 69 medlemmer, og formålet er å utvikle en innovativ og bærekraftig klynge for å kommersialisere eksisterende og nye løsninger for bedre tunnelsikkerhet på det nasjonale og internasjonale markedet.

Solengergiklyngen er en sammenslutning av 60 aktører i hele verdikjeden på Østlandet og Sørlandet. Klyngeprosjektet skal bidra til vekst for norsk solenerginæring, økt bruk av solenergi globalt, elektrisitet til nye grupper i utviklingsland og å redusere negative konsekvenser fra lite miljøvennlig energibruk.

I tillegg til de nye klyngene, har Subsea Valley, Legasea, Designarena, Norwegian Room og Arktisk Maritim Klynge fått forlenget sin status som Arena-prosjekt.

Vi håper både nye og «gamle» klynger kan bidra til omstilling og vekst i norsk økonomi framover, og ser muligheter ved å spille på hverandre i spennende fellesprosjekter.