Nye klynger 2017

NCE New Energy blir nytt NCE
NCE New Energy blir nytt NCE

Mandag 16. oktober 2017 ble nye Arena- og NCE-klynger som blir del av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters offentliggjort av Næringsminister Monica Mæland og Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

I alt fem nye klynger får Arena-status: Finance Innovation i Bergen, Arena Oslo – The Smart Event City, Arctic Cluster Team i Nordland Arena Smart City i Stavanger og Tequity Cluster i Trondheim.
To miljøer avanserer til status som Norwegian Centre of Expertise, iKuben – Rapid Transformation i Molde og NCE Energy Technology – tidligere Arena Subsea Valley.

I tillegg til de nye, får klyngene Norwegian Fashion Hub og Norwegian Smart Care Cluster forlenget status som Arena-prosjekter for to nye år.

Viktige i omstillingen av næringslivet

Klyngene bidrar sterkt til omstillingen næringslivet er inne i. De nye klyngene representerer også et bredt utvalg næringer og bransjer som deler kunnskap og gjør hverandre mer konkurransedyktige.

I gjennomsnitt mottar de nye NCE-klyngene fem millioner kroner i året i støtte, mens Arena-prosjektene får ca. 2,2 millioner kroner. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva er ansvarlig for ordningene, som i alt har en ramme på 190 millioner kroner i år.

Kort om de nye klyngene

  • Stavangerbaserte Arena Smart City er også den første i sitt slag. Den har som mål å være en pådriver for utvikling av smartere byer og å bli den ledende aktøren i Norden før 2021. 11 kjernebedrifter og 50 ulike partnere er med – gründere, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, offentlige myndigheter og finansieringsaktører.
  • Finansteknologi-klyngen Finance Innovation består av virksomheter innen bank, forsikring, konsulentmiljø, teknologi, investorer, universitet og høyskoler. Dette Arena-prosjektet ønsker å bidra til at Norge kan være i front på et nytt forretningsområde, FinTech.
  • Arena Oslo – The Smart Event City består av 38 partnere, 31 av dem nærings- og kulturorganisasjoner. Prosjektet skal sikre økt innovasjon, økt eksport og økt samarbeid mellom reiseliv og kreativ næring. Det skal skje gjennom offentlig-privat innovasjonssamarbeid om smarte event-løsninger og digitalisering.
  • Med sete i Nordland, og deltakere fra Trøndelag til Troms har ACT – Arctic Cluster Team en kjerne av prosessbedrifter lokalisert i Mo Industripark. Klyngen skal være en spydspiss i bærekraftig omstilling og bidra til å innfri Norges forpliktelser i Paris-avtalen. Mange av bedriftene har samarbeidet en god stund.
  • Elleve investeringsselskaper, engleinvestorer og teknologiselskaper i Trondheim har gått sammen med forsknings- og utviklingsmiljøer i Tequity Cluster for å bli ledende i kommersialisering av ny teknologi. Klyngen ønsker å øke verdiskaping fra teknologibaserte vekstselskaper gjennom aktivt eierskap.
  • NCE iKuben – Rapid Transformation i Molde består av 46 partnere med nesten 15 000 ansatte og 62 milliarder kroner i omsetning. Målet er å styrke medlemmenes konkurransekraft og innovasjonskapasitet gjennom innsikt, metodikk og infrastruktur og kultur for å hjelpe bedriftene i rask digital transformasjon.
  • NCE Energy Technology er det tidligere Arena Subsea Valley. Som NCE ønsker de nesten 200 medlemmene å bli et ledende økosystem for engineering, teknologisk utvikling, innovasjon og kompetanse innenfor bærekraftig energi. Klyngen satser på å utnytte kompetanse fra oljesektoren til nye områder.