Offentlig søkerliste til klyngeprogrammet 2019

I 2019 mottok vi totalt 31 søknader til Klyngeprogrammet, fordelt på 20 Arena og 11 Arena Pro søknader. Vedlagt ligger en oversikt over alle som søkte på klyngeprogrammet . 

Oversikt over søknader til klyngeprogrammet 2019