Hopp til innhold

Design thinking

""

Sammen med Norwegian Tunnel Safety Cluster og VRI Rogaland holdt designklyngen workshop med fokus på selvredningsprinsippet.

Norge har noen av Europas lengste tunneler. For å øke sikkerheten og nå visjonen om null drepte i trafikken trenger vi gode løsninger, blant annet for selvberging.
 
Norwegian Tunnel Safety Cluster har som målsetting å bidra til sikrere tunneler og færre ulykker, og ser at samarbeid og læring på tvers av tradisjonelle bransjer og sektorer er avgjørende for å lykkes. Sammen med VRI Rogaland og designklyngen Human Innovation inviterte tunnelklyngen til workshop for å lære Design Thinking, en innovasjonsmetodikk som byr på effektive verktøy for å lykkes med tverrfaglig samarbeid, oppnå dypere brukerforståelse, og komme raskt igang med prototyping og brukertesting.
 
Over to dager, 5. og 6. mars, ledet tjenestedesigner Stine Karlsen fra Human Innovation-klyngen og Oktan Bergen deltakerne gjennom workshopen. Hanne Wetland (Netlife) og Lucas Veil (Halogen) var med som designalibier fra designklyngen, og veiledet gruppene.
 
Til stede var mennesker med ulik bakgrunn, fra energi og sikkerhet, utdanning, VR-simulering, psykologi, teknologi, tunnelinnovasjon, telecom, robotikk, trafikksikkerhet, brannsikkerhet og rådgivning.
 
Workshopen hadde to hovedmålsettinger:
1. Å generere innovasjonsidéer som skal lede til konkrete prosjekter hos deltakerne
2. Kompetanseheving innen tverrfaglig samarbeid, empati og idégenerering gjennom Design Thinking.
 
Dag 1 i stikkord:
  • Introduksjon til Design Thinking
  • Empati: Forstå brukeren, et dypdykk i brukernes følelser
  • Problemstilling: Hva er brukernes underliggende behov?
  • Idégenerering: Hvordan kan vi løse brukernes behov?
  • Intervjuer
  • Lage personas
  • Del innsikten
En av gruppene intervjuet en kvinne som fortalte at venninnen synes det var ekkelt å kjøre gjennom tunneler, men som gjorde det hver dag til og fra jobb. Da sang hun salmer gjennom hele tunnelen – med de mørkeste salmene i starten og de lyseste i enden. Frykt var med andre ord en faktor gruppen måtte ta høyde for.
 
Andre innsikter som kom frem gjennom intervjuene var at folk har lite kunnskap og lave forventinger til hva som møter en ved en tunnelulykke i Norge. 
 
Tidligere ansatt i Statens Vegvesen, forteller at tunneler som er lengre enn 5 km, og dem med stigning er regnet som høyere risiko. De er farligere ved ulykker og selvredning er vanskeligere.
 
Dag 2 i stikkord:
  • Prototyping: Fysiske framstillinger av enkle eller komplekse ideer
  • Testing: Møte brukeren for å lære mer om løsningen og å justere og forbedre denne
  • Presentasjon av idéer: Ideen vises frem til resten av deltakerne
 
Veien videre
Vel gjennomført workshop om tunnelsikkerhet. 
 
«Det er fantastisk kjekt å se hvordan designprosesser som dette fremprovoserer ny innsikt og nye løsninger. Dette er en workshop som gir inspirasjon til å involvere bruker i langt større grad enn hva som ofte er tilfelle i utviklingsprosjekter. Jeg er overbevist om at design thinking vil gi bedre løsninger for brukeren, men også bedre bunnlinje for selskapene som arbeider etter denne metodikken», forteller Atle Riskedal, forretningsutvikler i Norwegian Tunnel Safety Cluster.
 
Nå håper tunnelklyngen at noen ønsker å bidra til å arbeide for bedre, menneskeorienterte løsninger for tryggere ferdsel gjennom tunneler. Er du nysgjerrig eller har andre som kan bidra til bedre tunnelsikkerhet? 
 
Ta kontakt med Atle Riskedal, forretningsutvikler i Norwegian Tunnel Safety Cluster, på:
 
tlf: +47 982 98 200 eller e-post: atle@tunnelcluster.no