Hopp til innhold

Bruker klyngesamarbeid for å utvide sine innovasjonsøkosystemer

Interiørbilde hvor det på veggen står 'Energy invented'

I april annonserte NCE Energy Technology – Energy Valley, Solenergiklyngen og Kjeller Innovasjon en felles innovasjonssatsing: Energy.invented.

Gjennom Energy.invented får oppstartsselskaper (start-ups) og selskaper som ønsker å vokse (scale-ups) tilgang til blant annet kontorfasiliteter, mentorer, workshops og et bredt utvalg av ulike servicefunksjoner. Energy.invented tilbyr også inkubatortjenester levert av Kjeller Innovasjon, hvor målet er å gi bedriftene en raskere og sikrere vei fra etablering til vekst.

- Det vi ønsker å få til med denne innovasjonssatsingen er å bygge videre på det økosystemet med energi som allerede finnes her i regionen. Gjennom denne satsingen får selskapene som sitter her tilgang til industrimiljøene i klyngene, som er mulige kunder og problemeiere, sier Katrine Vetlesen, prosjektleder i Energy Valley.

Ikke bare for start-ups

Selv om Energy.invented primært er et miljø for start-ups og scale-ups, skal det også være et sted for de store medlemsbedriftene i klyngene:

- Energy.invented skal være et sted hvor medlemsbedriftene og oppstartsselskapene kan møtes for å samarbeide om å blant annet finne koblinger mellom problemer og løsninger, tenke på nye måter, og akselerere innovasjonsprosesser og utviklingsprosesser, sier Katrine Vetlesen.

Connector-program

For å få til dette samarbeidet har Energy.invented blant annet startet etableringen av et Connector-program:

- Tanken bak Connector-programmet er at de store selskapene i økosystemet vårt kan komme inn hit og bli kjent med selskapene som sitter her, for så å knytte de opp mot de riktige personene i sine store organisasjoner. Eksempelvis fikk nylig 5 av selskapene her muligheten til å pitche for en av våre medlemsbedrifter, hvor vi i ettertid så at start-upene ble knyttet opp mot aktuelle problemstillinger i medlemsbedriftens organisasjon. Dette gjør at prosessen går mye fortere, enn om oppstartsselskapene skulle gjort dette på egenhånd, sier Katrine Vetlesen.

Videre er det også en god måte å sparre med de store selskapene:

- Tanken er også at vi gjennom Connector-programmet kan sparre med de store selskapene om hva som skjer ute hos de, og da hvilke oppstartsselskaper det er interessant for de at vi tar inn her, forklarer Katrine Vetlesen.

Bredt internasjonalt nettverk

Katrine Vetlesen påpeker at gjennom klyngene får start/scale-upene i Energy.invented tilgang til et bredt internasjonalt nettverk. Allerede den 7.november inviterer Energy Valley, i samarbeid med Techstars Energy og Equinor, til en nettverks-aften på Fornebu.

- Her vil du blant annet få muligheten til å se pitcher fra 10 av verdens mest lovende startups innen energi som ble tatt opp til Techstars Energy Accelerator programmet i 2019, sier Katrine Vetlesen.

Utslagsgivende med offentlig støtte

- Det at klyngen fikk NCE-status har vært utslagsgivende for gjennomføringen av Energy.invented. Gjennom dette har vi har hatt ressurser til å planlegge, mobilisere og realisere en slik innovasjonssatsing i tett samarbeid med Solenergiklyngen og Kjeller Innovasjon, sier Katrine Vetlesen.

Videre har de tre partnerne mottatt støtte til samarbeidet gjennom regionalt innovasjonsprogram (RIP) i Akershus fylke og Oslo Kommune for tre år fremover.