Hopp til innhold

Evalueringen av klynge-programmet

To menn som jobber med laptop og skrivebøker
Helloquence/Unsplash

Bedriftene i næringsklyngene jobber mer på tvers, har høyere sysselsetting, økte salgsinntekter og større verdiskaping enn bedrifter som ikke er medlem av en klynge, særlig i de første årene. Det er konklusjonen i evalueringen Samfunnsøkonomisk analyse har gjort på oppdrag fra Innovasjon Norge.

- Evalueringen bekrefter at klyngeprogrammet er svært vellykket, sier Innovasjon Norges direktør for Privat og offentlig innovasjon, Mona Skaret. – Og vi skal bli enda bedre! Vi er nå i ferd med å videreutvikle ordningen, blant annet basert på innspill fra næringslivet og fra denne rapporten.

Betaler seg selv

Resultatene fra firmaene som er med i Norwegian Innovation Clusters viser at økningen i verdiskaping er større enn kostnadene ved klyngeprogrammet, allerede etter tre år. – Det gjør klyngeprogrammet til et av de mest effektive virkemidlene vi har for å skape fornyelse, omstilling og innovasjon, sier Mona Skaret.

Mer forskning og utvikling?

Videre viser evalueringen at virksomhetene som deltar i en klynge samhandler betydelig mer med bedrifter og forskningsinstitusjoner og har flere forsknings- og utviklingsprosjekter enn en sammenligningsgruppe av bedrifter som ikke er medlem av en klynge.

Rom for videreutvikling

Evalueringen peker også på noen forbedringsområder. Blant dem er en klar strategi for å avslutte deltakelsen og støtten til de enkelte klyngene, utvikling av støtte fellesgodeprosjekter og en vurdering av hvor lenge de ulike klyngene og nivåene bør få støtte.

Evalueringen finner du i kolonnen til høyre.