Hopp til innhold

Fullmakt til å iverksette klyngeprogrammets delprogram for modne klynger

Bilde av Stortinget
Foto: Stortinget

I forslaget til det reviderte nasjonalbudsjettet 2020 foreslås det å gi Innovasjon Norge fullmakt til å iverksette Klyngeprogrammets delprogram for modne klynger som godkjent del av klyngeprogrammet. Gitt godkjennelse fra Stortinget, vil dette bety at det siste elementet i et oppdatert klyngeprogram nå er på plass.

Ønsket om å kunne kapitalisere på vår beste klynger som er bygget opp i klyngeprogrammet over tid, har vært der lenge. Å kunne bruke disse kompetente klyngen til å gjennomføre større prosjekter som har betydning for næringslivet utover egne medlemsbedrifter, vil kunne gi nye muligheter for omstilling og vekst i Norge.

Midler fra ordinær ramme

Klyngeprogrammet leverer nå finansiering og kompetanse for å bygge opp nye klynger (Arena). Deretter trenes disse klyngene til å kunne gjennomføre større utviklingsprosjekter for omstilling og vekst hos medlemsbedriftene (Arena Pro/NCE). Og vi er nå glade for å kunne ha et tilbud for å kunne kapitalisere på de modne klyngene, etter at støtten til drift ikke lenger kan gis fra klyngeprogrammet.

Dessverre fulgte det ikke med egne midler i revidert til delprogrammet, som betyr at ev finansiering av disse prosjektene må tas av klyngeprogrammets ordinære ramme i 2020. Det betyr at det ikke er rom for å iverksette delprogrammet på ønsket nivå, og vil kunne påvirke opptak på Arena og Arena Pro nivået.

Mulig utlysning høsten 2020

Revidert nasjonalbudsjett, og dermed Klyngeprogrammets delprogram for modne klynger, må først godkjennes av Stortinget. Det avventes også et svar fra EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) på notifisering. Målsettingen er allikevel å kunne ha første utlysning i løpet av høsten 2020.