Hopp til innhold

Informasjon til klyngene i NIC

I forbindelse med korona-krisen vil vi på denne siden legge ut relevant informasjon for alle NIC-klyngene.

Ekstraordinære tiltak for klynger

Stortinget har bevilget 50 mill. kr. til ekstraordinære tiltak for klynger på grunn av korona-krisen. Midlene skal forsterke klyngenes arbeid for å mobilisere til nye innovasjonsprosjekter i næringslivet.

Registrering av søknader til tiltakspakker

For at vi skal kartlegge interessen for tiltakspakkene hos klyngene ønsker vi at dere svarer på en kort spørreundersøkelse. Frist for registrering var 22.04.2020

Kort om tiltakene:

  • Tiltakspakke 1: Mobilisering og rådgivning for økt innovasjon for klynger med finansiell søtte fra Norwegian Innovation Clusters (NIC) i 2020.
  • Tiltakspakke 2: Mobilisering og rådgivning for økt innovasjon for klynger uten finansiell støtte fra NIC. 
  • Tiltakspakke 3: Forsterket innsats for å initiere nye, samarbeidsbaserte innovasjonsprosjekter. 
  • Tiltakspakke 4: "Digitalt kompetanseløft" inngår ikke i denne registeringen, men blir behandlet separat. 

Frist for registrering var 22.04.2020

Informasjonsmøte om tiltakspakker

Den 16.april avholdt Norwegian Innovation Clusters et informasjonsmøte om tiltakspakkene for alle klyngene. Presentasjonen i sin helhet finner du her. 

 

EU-rådgiver i klynger

Vi har nylig lagt ut to utlysninger for EU-rådgiver i klynger.