Hopp til innhold

Klyngesamarbeid fører til nye energitjenester

Dialogmøte hos Sinkaberghansen
Dialogmøte hos SinkabergHansen: Fra venstre: Hallgeir Pedersen, Ragnar Sæternes, Vidar Fjær og John-Ove Sinkaberg fra SinkabergHansen. Håvard Lutdal fra NTE og Thomas Bjørdal fra Fornybarklyngen, Øystein Daniel Wisløff og Astrid Svarva fra NTE og Beate Skillingstad fra SinkabergHansen. Astrid Svarva og Erland Aarvik fra NTE, Hilde Næss fra Tensio, Jakob Krogsrud og Kristine Wormdal fra NTE. Foto: SinkabergHansen

Fornybarklyngen og NCE Aquatech Cluster driver innenfor to ulike bransjer, men finner i mange sammenhenger muligheter for samarbeid på tvers. Fornybar energi skal på kort tid overta for fossile drivstoff og havbruksnæringen er essensiell for fremtidig verdiskaping og bærekraftig matproduksjon.

Begge klyngene har stor bredde og tyngde i sin medlemsmasse, men satt sammen gir det muligheter for utvikling på tvers av næringene. Klyngekonseptet skaper møteplasser og utfordrer virksomhetene for å stimulere til innovative løsninger og ny verdiskaping.

- Gjennom et slikt samarbeid er det mulig å koble sammen sentrale aktører i de ulike bransjene, som ellers ikke ville møttes. Vi setter de sammen på nøytral grunn, utfordrer og ser om vi kan arrangere noen ekteskap, som det forhåpentligvis også blir barn av sier Thomas Bjørdal, prosjektleder i Fornybarklyngen.

«Energi i havbruk»

Prosjektet «Energi i havbruk» er initiert av Fornybarklyngen og NCE Aquatech Cluster. Prosjektet skal arbeide for mer energieffektive løsninger og reduserte klimagassutslipp gjennom å utvikle tekniske og organisatoriske løsninger som tar hensyn til behov, premisser og rammer i havbruksnæringen. Et sentralt mål i prosjektet er å etablere løsninger som fungerer for både havbruksnæringen og energibransjen.

Bakgrunnen for hovedprosjektet var et forprosjekt initiert av Fornybarklyngen, med en rekke aktører fra energibransjen, havbruksnæringen og forskningsmiljø. Forprosjektet har resultert i flere tilknyttede forskningsprosjekter, men målet har hele tiden vært å få sentrale aktører i verdikjeden fra strøm til fisk til å gå sammen og finne nye løsninger, nye forretningsmodeller for energiforsyning til oppdrettsanlegg. Etter flere runder, gode diskusjoner og avklaringer har nå klyngemedlemmene NTE fra Fornybarklyngen og SinkabergHansen fra NCE Aquatech inngått et samarbeid.  

Elektrifisering av havbruksanlegg kan være utfordrende å gjennomføre og NTE ønsker å gjøre dette enklere for oppdrettsselskaper ved å ta ansvar for hele prosessen. Det vil bety at NTE skal prosjektere, bygge, eie og drifte elektrisk infrastruktur for havbruksnæringen.

- Denne forretningsmodellen der energi skal leveres som en tjeneste skal SinkabergHansen og NTE samarbeide om å utvikle. Dette skal gjøre det enklere for oppdrettsselskaper å ta del i det grønne skiftet og øke takten fra fossil til nullutslippsløsninger, sier Jakob Krogsrud, prosjektleder i NTE Energitjenester.

Mer forutsigbar løsning

For oppdrettsselskapet SinkabergHansen betyr dette en mindre krevende og mer forutsigbar løsning, som igjen gjør det enklere å ta del i det grønne skiftet på vei mot nullutslippsløsninger. Det hele startet i forprosjektet til Energi i havbruk for et år siden. Ragnar Sæternes i SinkabergHansen utfordret energiselskapene og teknologileverandørene rundt bordet:

- Gi oss en kilowattpris på energien!  Da blir det opp til teknologi- og energileverandørene å være leveringsdyktige. Vi oppdrettere er best på oppdrett, og alle bør drive med det de er gode på sa Sæternes

- Dette er et klasseeksempel på hva et godt klyngesamarbeid kan føre til, og hva alltid ønsker skal komme ut av et klyngeprosjekt. Som næringsklynger kan vi bidra med å samle sentrale aktører fra de ulike bransjene, koble de sammen med tunge forskningsmiljø i regionen, og bistå de i å utvikle nye løsninger sammen, sier Bjørdal.

- Vi er naturligvis avhengig av offensive og innovative aktører for at dette skal fungere, og det har vi virkelig sett hos SinkabergHansen og NTE. De har tatt samarbeidet videre, utviklet ideer, og sammen tar de risiko for å skape noe nytt. Målet nå er å få to pilotanlegg i drift i løpet av høsten, selv om kjernen her er forretningsmodellen, så må både den og den tekniske løsningen testes og valideres i all slags vær over tid, avslutter Bjørdal