Erfarne klynger II

/globalassets/0-innovasjonnorge.no/subsites/nic/hunters-race-mybhn8kaaec-unsplash.jpg?width=1168

Informasjon

Oslo Oslo Kontakt: Martin Hennum 12.06.2020 09.00.00 12.06.2020 16.00.00 Europe/Oslo Erfarne klynger II Oslo Martin Hennum martin.hennum@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Samling for alle klyngene på nivåene Arena Pro, NCE og GCE.

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.