Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?

Klyngeledersamling 2020

Klyngeprogramledelsen har gleden av å invitere til en digital klyngeledersamling den 2. desember fra kl.09.30 til 14.30. Link til arrangementet vil bli publisert her. Temaet for samlingen vil være eksport og internasjonalisering. 

Vi ser fram til en samling med faglig påfyll og erfaringsdeling. 

Digitalt (Link til webinar kommer snart)

Kontakt: Ola Thorud Jacobsen

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.