Klyngeledersamling - Klynger for vekst

/globalassets/0-innovasjonnorge.no/subsites/nic/klyngerforvekst.png?width=1168

Informasjon

Oslo Gamle Museet, Dronningens Gate 4, 0152 Oslo Påmeldingsfrist: 18.11.2019 12.00 Kontakt: Martin Hennum 28.11.2019 08.30.00 28.11.2019 16.00.00 Europe/Oslo Klyngeledersamling - Klynger for vekst Klyngeledersamling: Klynger for vekst Gamle Museet, Dronningens Gate 4, 0152 Oslo Martin Hennum martin.hennum@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Klyngeprogramledelsen har gleden av å invitere til klyngeledersamling i Oslo 28. november fra kl. 08.30 til 16.00. Temaet for denne samlingen er Klynger for vekst.

For de som har anledning inviterer vi også til en uformell middag kl. 19.00 kvelden før, den 27. november. Velkommen til Trattoria Popolare.

Vi ser fram til en samling med faglig påfyll og erfaringsdeling.

Program for dagen:

Vi starter dagen kl. 0830 med frokost og mingling før programmet starter kl. 09.00. Her vil vi dele kunnskap og erfaringer innen arbeid med vekst, omstilling og kapital i et klyngeperspektiv. Vi vil få innsikt fra klyngene selv og andre som jobber tett med klynger og deres medlemmer.

 • Kaffe og frokost
 • Velkommen v/Torunn Aass Taralrud
 • Hva skjer i klyngeverden vs klynge-Norge v/Kristianne Paasche
 • Hvorfor trenger vi vekstbedrifter og innovasjonsøkosystemer? v/ Håkon Haugli, Administrerende Direktør i Innovasjon Norge
 • Fire vekstområder for Norge og hvordan klyngene kan bistå? v/Kristianne Paasche
 • Hvordan jobber vi i klynga med omstilling og vekst? v/Anne Lene Dale, klyngeleder GCE Node
 • Hvordan jobber vi i klynga med omstilling og vekst? v/Arild Kristensen, klyngeleder Norwegian Smart Care Cluster
 • Hvorfor jobber vi med kapital i klynga: medlemsperspektivet. v/Einar Wathne, NCE Seafood Innovation Cluster
 • Fra en investors side, hvordan tilnærmer de seg klynga? v/ Pål Valseth, Valinor
 • Klyngens value proposition til kapitalmiljøer
 • Diskusjon om klyngenes betydning

Vi ser fram til innlegg, gode diskusjoner og felles arbeid fra 9 til 16.

 

Påmelding:

Frist for påmeldingen gikk ut kl.12.00 den 18.November. Ta kontakt med Martin Hennum eller Ola Thorud Jacobsen om du har spørsmål.

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.