Klyngelederskolen I

/globalassets/0-innovasjonnorge.no/subsites/nic/jo-szczepanska-5airb5f464a-unsplash.jpg?width=1168

Informasjon

Oslo Nationaltheatret Konferansesenter, ​Haakon VIIs g. 9, 0161 Oslo Kontakt: Martin Hennum 19.03.2020 09.00.00 19.03.2020 16.00.00 Europe/Oslo Klyngelederskolen I Nationaltheatret Konferansesenter, ​Haakon VIIs g. 9, 0161 Oslo Martin Hennum martin.hennum@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Klyngene som ble tatt opp i programmet på Arena-nivå i 2018, 2019 og 2020 møtes til årets første klyngelederskole i 2020. Her vil klyngelederne dele av sine erfaringer og kunnskap med hverandre. 

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.