Offentliggjøring av nye klyngeprosjekter i NIC

/globalassets/0-innovasjonnorge.no/subsites/nic/offentliggjoring-av-nye-klynger.jpg?width=1168

Informasjon

Oslo Gamle Museet, Dronningensgate 3 Kontakt: Espen Warland 08.11.2019 09.00.00 08.11.2019 11.00.00 Europe/Oslo Offentliggjøring av nye klyngeprosjekter i NIC Offentliggjøring av nye klyngeprosjekter i NIC Gamle Museet, Dronningensgate 3 Espen Warland eswar@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Fredag 8. november 2019 skal Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA utnevne årets klyngeprosjekter på Arena og Arena Pro nivå.

Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA utlyste klyngeprogrammet i juni 2019 med invitasjon til nye Arena og Arena Pro prosjekter. Programmets formål er å utløse og forsterke samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter i klyngene, med sikte på å øke klyngenes dynamikk og attraktivitet og den enkelte bedrifts innovasjonsevne og konkurransekraft. 

Fredag 8.november 2019 offentliggjøres hvilke klyngeprosjekter som blir en den av programmet. Arrangementet finner sted i konferanselokalet Gamle Museet i Dronningensgate 3 i Oslo.

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.