UTSATT: Styrelederforum 2020

/globalassets/0-innovasjonnorge.no/subsites/nic/amy-hirschi-k0c8ko3e6aa-unsplash.jpg?width=1168

Informasjon

Oslo Holbergs gate 30, Radisson Blu Scandinavia Hotel. Kontakt: Kristianne Paasche 12.03.2020 10.00.00 12.03.2020 15.30.00 Europe/Oslo UTSATT: Styrelederforum 2020 Holbergs gate 30, Radisson Blu Scandinavia Hotel. Kristianne Paasche kristianne.paasche@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

I lys av utviklingen rundt koronaviruset og råd fra FHI har vi i dag dessverre besluttet å utsette morgendagens styrelederforum 2020 på ubestemt tid. Det er beklagelig at denne beskjeden kommer så tett opp mot samlingen, men vi har hatt en løpende vurdering på om samlingen skal gjennomføres eller ikke hver dag. Bakgrunnen for at vi nå har tatt beslutningen om at vi utsetter samlingen, er nevnte utvikling og råd fra FHI, samt at vi ikke anser denne samlingen som virksomhetskritisk. Det er særlig reise som anses som risikofylt nå. Dette vil kort fortalt bety at vi har veid risikoen for smitte mot hvor kritisk det er for deltakerne at samlingen gjennomføres. Det er her vi har kommet frem til at det beste for alle involverte vil være å utsette samlingen.

 

Vi håper det er forståelse for denne beslutningen, og håper så mange som mulig vil delta på samlingen når vi finner en ny dato.

 

Ikke nøl med å ta kontakt om du har noen spørsmål rundt dette.

PROGRAM


10:00 Velkommen
Det norske klyngeprogrammet – fortid-nå-tid-fremtid
Forventninger og betydning i det nasjonale innovasjonssystemet
Styrets strategiske rolle

10:10 Rollen som styreleder
Introduksjon i små grupper

10:30 Fra Klynger til innovative økosystem
Trender – EU – Viktige premisser for styrets strategiske arbeid
V/ Kristianne Paasche, Spesialrådgiver, Norwegian Innovation Clusters

11:00 NCE Seafood: Styrets strategiske rolle
V/ Einar Wathne, Styrets leder, NCE Seafood

11:25 1:1 samtaler: hvordan kan klyngens styre jobbe mer strategisk?

12:15 Lunch

13:15 CASE: The Nordic Battery Alliance Innovation Cluster

1. Jobb med strategiske utfordringer med andre styreledere.
2. Strategisk dialog for utvikling av klynger
3. EUs rolle i utviklingen av nytt, norsk næringsliv

Det forutsettes av caset: The Nordic Battery Alliance Innovation Cluster blir lest i forkant av samlingen av den enkelte deltaker. Av respekt for de øvrige deltakerne ber vi alle deltakerne møte godt forberedt til dette case arbeidet.

14:15 Presentasjon av anbefalinger

14:30 Pause

14:45 1:1 Samtaler: utvikling som styreleder

15:20 Ønsker fra styreledere
Hvordan styrker vi styrets strategiske rolle i 2020-2021?

15:25 Oppsummering

15:30 Styrelederforum 2020 avslutning

Etter kl. 15.30
Mulighet for 1:1 samtaler med representanter fra klyngeprogrammet hvis ønskelig.

Påmeldingsskjema

Vil du delta på styrelederforumet 12.mars?

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.