Styrelederforum 2020

/globalassets/0-innovasjonnorge.no/subsites/nic/amy-hirschi-k0c8ko3e6aa-unsplash.jpg?width=1168

Informasjon

Oslo Holbergs gate 30, Radisson Blu Scandinavia Hotel. Kontakt: Kristianne Paasche 12.03.2020 10.00.00 12.03.2020 15.30.00 Europe/Oslo Styrelederforum 2020 Holbergs gate 30, Radisson Blu Scandinavia Hotel. Kristianne Paasche kristianne.paasche@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

PROGRAM


10:00 Velkommen
Det norske klyngeprogrammet – fortid-nå-tid-fremtid
Forventninger og betydning i det nasjonale innovasjonssystemet
Styrets strategiske rolle

10:10 Rollen som styreleder
Introduksjon i små grupper

10:30 Fra Klynger til innovative økosystem
Trender – EU – Viktige premisser for styrets strategiske arbeid
V/ Kristianne Paasche, Spesialrådgiver, Norwegian Innovation Clusters

11:00 NCE Seafood: Styrets strategiske rolle
V/ Einar Wathne, Styrets leder, NCE Seafood

11:25 1:1 samtaler: hvordan kan klyngens styre jobbe mer strategisk?

12:15 Lunch

13:15 CASE: The Nordic Battery Alliance Innovation Cluster

1. Jobb med strategiske utfordringer med andre styreledere.
2. Strategisk dialog for utvikling av klynger
3. EUs rolle i utviklingen av nytt, norsk næringsliv

Det forutsettes av caset: The Nordic Battery Alliance Innovation Cluster blir lest i forkant av samlingen av den enkelte deltaker. Av respekt for de øvrige deltakerne ber vi alle deltakerne møte godt forberedt til dette case arbeidet.

14:15 Presentasjon av anbefalinger

14:30 Pause

14:45 1:1 Samtaler: utvikling som styreleder

15:20 Ønsker fra styreledere
Hvordan styrker vi styrets strategiske rolle i 2020-2021?

15:25 Oppsummering

15:30 Styrelederforum 2020 avslutning

Etter kl. 15.30
Mulighet for 1:1 samtaler med representanter fra klyngeprogrammet hvis ønskelig.

Påmeldingsskjema

Vil du delta på styrelederforumet 12.mars?

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.