Kontakt oss

Kontaktpersoner hovedkontoret

Klyngerådgiver Agder

Klyngerådgiver Arktis

Klyngerådgiver Innlandet

Klyngerådgivere Møre og Romsdal / Trøndelag

Klyngerådgiver Nordland

Klyngerådgivere Oslo Viken

Klyngerådgiver Telemark / Vestfold

Klyngerådgiver Vestland

Klyngerådgiver Rogaland

Postadresse:
Norwegian Innovation Cluster
Innovasjon Norge
Postboks 448, Sentrum, 0104 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 13, 0158 Oslo