Kontakt oss

Kontaktpersoner hovedkontoret

Klyngerådgiver Agder

Klyngerådgiver Arktis

Klyngerådgiver Innlandet

Klyngerådgivere Møre og Romsdal / Trøndelag

Klyngerådgiver Nordland

Klyngerådgivere Oslo Viken

Klyngerådgiver Telemark / Vestfold

Klyngerådgiver Vestland

  Klyngerådgiver Rogaland

  Postadresse:
  Norwegian Innovation Cluster
  Innovasjon Norge
  Postboks 448, Sentrum, 0104 Oslo

  Besøksadresse:
  Akersgata 13, 0158 Oslo