Hopp til innhold

Arena

Arena-nivået består i dag av 20 klyngeprosjekter med bedrifter som ønsker å styrke sin langsiktige innovasjonsevne gjennom samarbeid.

Arena-nivået tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer. Formålet er å stimulere til økt innovasjon og styrket konkurranseevne basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU- og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører.

Arena er åpent for klyngeprosjekter i alle næringer og regioner. Det tas hvert år inn nye klyngeprosjekter basert på åpne utlysninger. Prosjektperioden er 3 år, som i spesielle tilfelle kan forlenges til 5 år.

Fire satsingsområder

Arena-klyngene vil gjennom programmet særlig være opptatt av:

  • Økt innovasjon
  • Målrettet internasjonalisering
  • Styrket vertsskapsattraktivitet
  • Tilgang på skreddersydd kompetans

Tre eiere

Arena er et av tre nivåer i programmet Norwegian Innovation Clusters som eies i samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet og forvaltes på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

4 nye Arena-klynger

I 2019 tok vi opp 4 nye Arena og 4 nye Arena Pro-klynger. Disse er: Construction City Cluster, NOSCA Clean Ocean, Marine Recycling Cluster, Autonomiklyngen, Norwegian Smart Care Cluster, The WOODWORKS! Cluster, Norwegian Tunnel Safety Cluster, og Solenergiklyngen.