App mot rus-sug

App´en RAPP skal hjelpe tidligere rusavhengige med å unngå tilbakefall.

Et resultat av klyngesamarbeid

- Dette er et ektefødt barn av klyngen. Samarbeidet har akselerert utviklingsprosessen og redusert teknisk og markedsmessig risiko, sier daglig leder Arild Kristensen i Arena-klyngen Smart Care Cluster.

Ideen ble unnfanget under Lyse Ideer 2014. I to dager jobbet fem frivillige organisasjoner sammen med forretningsutviklere, teknologieksperter og designere fra Lyse for å foredle de beste innovasjonsideene under temaet ”Digitale verktøy for frivillige”.

 

Avgjørende med godt samarbeid og ildsjeler

Partnere i klyngene gikk sammen om å ta ideen videre, og nå er Recovery Kompetanse etablert som et ideelt aksjeselskap. Det nystartede selskapet har også fått god hjelp av Validé inkubator, kompetansemegling fra VRI Rogaland og økonomisk støtte fra fylkesmannen i Rogaland. App`en testes nå i seks måneder og skal til våren distribueres til brukerne.

- Drivende ildsjeler og godt samarbeid på tvers av aktører i klyngen har vært avgjørende for en innovasjon som kan redde mange liv i årene framover, sier Arild Kristensen som også satt i juryen for Lyse Ideer 2014.

 

Lettere å oppsøke hjelp

Etter behandling er det mange som blir sittende alene, og små ting kan fremstå som helt uløselige. Hvis en ikke får prate med noen som bryr seg i løpet av kort tid er det svært lett å falle tilbake til rusen.

- Det er krevende for mennesker med langvarig rusmisbruk bak seg å håndtere akutt rus-sug på egen hånd, sier Pål Berger i Recovery Kompetanse.

De færreste rusavhengige oppsøker selv hjelp når det virkelig røyner på. App`en skal gjøre akkurat dét langt lettere.

 

Forebygger overdose-dødsfall

Når brukeren aktiverer mobilapplikasjon får tre utvalgte kontakter etter tur et signal. For eksempel en likemann, en behandler og en pårørende. Signalet er en oppfordring til å ringe tilbake. Hvis ingen av de tre på listen er tilgjengelig, tar Recovery kompetanse kontakt.

- 80 prosent av overdosene kommer i perioden etter behandling og fengselsopphold. Det er en vanskelig tid, og kroppens tolleransegrense er lav. Å få prate med en støttespiller når situasjonen er akutt vil forebygger overdose-dødsfall, sier Pål Berger.

RAPP eies av Recovery Kompetanse og er utviklet sammen med Lyse, Klepp kommune og Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR).

 

"Gøy med recovery"

Recovery Kompetanse ble etablert i 2015 og har som formål å hjelpe rusavhengige. De arrangerer kurs og seminarer, og formidler foredragsholdere. Under mottoet ”Gøy med recovery” jobber de med rusavhengige for å vise at et rusfritt liv kan være både spennende og morsomt. De tilbyr aktiviteter som klatring, trommemeditasjon, yoga og trening. I tillegg utvikler de velferdsteknologiske løsninger. De som jobber i selskapet er tidligere rusavhengige.

- Vi som har vært i samme situasjon selv, vet hvor kritisk det kan være og hva som fungerer når rus-suget melder seg, sier Pål Berger.

Hvis RAPP1 slår an, vil de utvikle RAPP2. Den skal rette seg mot personer som har vært rusfrie i mange år, men som merker at de trenger hjelp til å forbli det. Som oftest må en vente flere måneder før en får hjelp, etter at en har tatt kontakt.

- Da kan det være for sent. Her kan teknologien også komme til god hjelp, sier Pål Berger.