Hopp til innhold

GCE

Verdensledende klynger med potensiale til vekst i internasjonale markeder. Norge har i dag tre sterke GCE-klynger med bedrifter som kan hevde seg i verdenstoppen innenfor sine felt. 

GCE-nivået er rettet mot modne klynger som allerede har et systematisk samarbeid på strategiske områder, både innad i klyngen, men også internasjonalt med FoU-institusjoner og andre relevante partenere.

Bedriftene i klyngen skal være en del av en global verdikjede, og det skal være er stort potensiale for vekst i både nasjonale og internasjonale markeder. Innenfor deres respektive sektorer og teknologiområder, skal klyngene ha en global posisjon.

Fire satsingsområder
GCE-klyngene vil gjennom programmet særlig være opptatt av

  • Økt innovasjon
  • Tilgang på skreddersydd kompetanse

Tre eiere
GCE er et av tre nivåer i Norwegian Innovation Clusters-programmet som eies i samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet og forvaltes på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.