Hopp til innhold

Evaluering av 3 GCE-prosjekter

En person i dress som holder en lysende lyspære

Norwegian Innovation Clusters gjennomfører midtveis evalueringer av de prosjektene med lang avtaleperiode i programmet. Tre GCE-prosjekter er nå evaluert etter ca 5 års deltakelse i programmet.

Evalueringen viser tydelig at de tre GCE-ene har hatt god effekt for bedriftene og regionene de befinner seg i. Ut fra dette anbefaler evaluator at Klyngeprogrammet fortsetter å støtte de tre GCE-klyngene i de fem årene som er igjen av perioden. Det regner Innovasjon Norge med å gjøre, samtidig som vi vurderer andre måter å jobbe med godt etablerte (modne) klynger på.

Gjennomslagskraft og troverdighet

Klyngemetodikken og samarbeid mellom bedrifter og andre aktører blir stadig mer viktig for norsk næringsliv for å møte en stadig sterkere global konkurranse. Statusen som GCE har ført til at de tre klyngene har utviklet et sterkere klyngesekretariat, de har bredere og større prosjektporteføljer, de har suksess med større og mer komplekse satsninger, dessuten har GCE-statusen gitt dem større nasjonal og internasjonal gjennomslagskraft og troverdighet.

Tidligere evalueringer av klyngeprogrammet (SØA 2017) viser også god effekt av klyngemodellen, økt verdiskaping og mer samarbeid for bedrifter som deltar i klynger, sammenliknet med bedrifter som ikke gjør det.

Klare anbefalinger

Evalueringen gir noen klare anbefalinger til både klyngene og Klyngeprogrammet knyttet til forlengelse av avtaleperioden. Innovasjon Norge vil diskutere anbefalingene fra evalueringen med klyngene, slik at vi raskt kan bestemme hvordan vi følger opp de tre GCE klyngene videre.

Innovasjon Norge kommer også til å jobbe sammen med GCE-klyngene for at de skal være bærekraftige uten behov for langsiktig offentlig støtte når den neste femårsperioden er slutt.