Flere roboter til Sørlandet

For å sikre konkuranseevnen har GCE NODE og NCE Eyde tatt initiativet til å øke graden av robotisering, automatisering og digitalisering i prosess- og verkstedindustrien i Agder-fylkene.

- Future Robotics er et samarbeid på tvers av bransjer som involverer majoriteten av industri-og verkstedbedriftene på Sørlandet, sier daglig leder i NCE Eyde Helene Falch Fladmark.

- Målet er å lære av hverandre og utvikle forsknings- og utviklingsprosjekter som kan bidra til at bedriftene tar del i den rivende utviklingen som følge av økt automatisering, digitalisering og robotisering, sier administrerende direktør i GCE NODE Anne-Grete Ellingsen.

De to sørlandsklyngene har fått finansiering fra Sørlandets Kompetansefond, og har invitert med fire andre klynger i landsdelen i prosjektet Future Robotics, som ledes av Universitetet i Agder.

Lister-alliansen, Sinpro, Digin og Sørlandsporten Teknologiverk, NCE Eyde og GCE NODE representerer mer enn 200 bedrifter, hvorav mange allerede har avanserte roboter i sine produksjonslinjer.

Industrien har brukt roboter siden 70-tallet, men da til relativt enkle operasjoner eksempelvis i elektronikk og bilbransjen der de samme delene blir produsert i et svært stort antall. De siste årene har imidlertid mye skjedd på området, og en stadig større del av produksjonsprosessen flyttes fra automatiserte maskiner og ansatte til roboter. Bedre sensorteknologi og enklere programmering gjør at robotene er egnet også i små-produksjon og til å gjøre mer avanserte oppgaver.

- Nå kan du få en robot som vet hvilken prosess den skal gjøre, bare ved å vise den deler, sier prosjektleder Kristine Wikander i Future Robotics. Hun forteller at det snart kommer roboter som kan jobbe sammen med mennesker uten fare for skader.

Digitaliseringen endrer mange etablerte arbeidsprosesser og metoder i produksjons- og verkstedbedriftene. Denne nye hverdagen vil sette nye krav til kompetanse både for ingeniører og fagarbeidere.

Test-fasiliteter kritisk

Å teste ut robotteknologien i praksis, før den kjøres fullskala i egen produksjonslinje er helt avgjørende, men er foreløpig en kostbar barriere for mange.

- Når det nasjonale laboratoriet Mechatronics Innovation Lab åpner i 2017 får industrien tilgang til gode fasiliteter for uttesting av robotteknologi, sier Kristine Wikander.

Tidligere har robotteknologien vært bransjespesifikk, men nå blir den relativt lik, uavhengig av bransjer. Det åpner opp muligheten for at et større næringsmiljø velger samme teknologiplattform, og samarbeider om innkjøp, utvikling av programvare, kompetansebygging og erfaringsutveksling.

- Dette vil bidra til å senke kostnadene og styrke vår konkurranseevne, og ikke minst vår vertskapsattraktivitet, sier Ellingsen.

- I Future Robotics-prosjektet etableres samarbeid på tvers av bransjer i industrien – og med akademia – slik at bedriftene kan dra nytte av de mulighetene som ny produksjonsteknologi gir, sier Wikander.

Dette er ikke bare kjerneaktivitet, men topp-prioritet for klynger som GCE NODE, NCE Eyde og de andre industriklyngene på Sørlandet.

Krafttak for roboter

Èn av fem industri- og verkstedsbedrifter i Agder som deltok i en undersøkelse gjennomført av Agderforskning, benytter roboter i sin produksjon.

- Flere bedrifter planlegger å ta roboter i bruk, og enda flere ser viktigheten av å øke kompetansen om bruk av roboter for å styrke sin kompetansekraft, sier Helene Falch Fladmark i NCE Eyde.

- Med Future Robotics-prosjektet, storsatsingen SFI Offshore Mechatronics og etableringen av Mechatronics Innovation Lab for testing og pilotering av roboter med tilhørende programvare, er det vårt mål å sikre produksjon i verkstedindustrien på Sørlandet. Vi ønsker også å legge et grunnlag for å flytte produksjon hjem fra land der mange norske bedrifter har produksjon i dag. Det er grunnen til at vi tar et krafttak for roboter, sier Anne-Grete Ellingsen i GCE NODE.

I regi av Future Robotics har flere av sørlandsbedriftene besøkt Tyskland og studert landets Industri 4.0-satsing. GCE NODE og Eyde-klyngen har også inngått et samarbeid med iKuben på Møre knyttet til utveksling av erfaringer og felles prosjekter