Hopp til innhold
Arena Pro

ACT Arctic Cluster Team

Arctic Cluster Team (ACT) er en av Norges ledende industriklynger, og inkluderer prosessindustri med partnere fra hele den industrielle verdikjeden. ACT skal være en spydspiss i bærekraftig omstilling av Norge. Gjennom økt innovasjonsevne og konkurransekraft i industrien skal ACT bidra til å innfri Norges forpliktelser i Paris-avtalen.

Les mer om ACT Arctic Cluster Team

Klyngen utvikler nye løsninger for CO2-reduksjon, sirkulær økonomi og smart produksjon for Nord-Norge, Paris og hele verden. Prosessbedriftene samarbeider om å finne nye løsninger, og leverandørene bidrar til nyskaping. En miks av store og små utviklingsorienterte leverandørbedrifter som har kjennskap og nærhet til prosessindustrien, gir muligheter for internasjonal kommersialisering av ny teknologi, produkter og tjenester. Samarbeidet med SINTEF, NTNU, UiT og andre forskningsinstitusjoner løfter innovasjonshøyden for nye bærekraftige løsninger.

Her finner du klyngen:

ACT Arctic Cluster Team Arctic Cluster Team (ACT) er en av Norges ledende industriklynger, og inkluderer prosessindustri med partnere fra hele den industrielle verdikjeden. ACT skal være en spydspiss i bærekraftig omstilling av Norge. Gjennom økt innovasjonsevne og konkurransekraft i industrien skal ACT bidra til å innfri Norges forpliktelser i Paris-avtalen.