Arena Pro

The WoodWorks! Cluster

Arenaprosjektet vil gi klyngen et ekstra løft og støtte oppunder den offensive utviklingen som allerede er på gang for økt anvendelse av tre og trefiber innenfor eksisterende og nye produkt- og markedsområder.

Les mer om the WoodWorks! Cluster

Potensiale er betydelig. Dette bidrar ikke bare til større markedsområder for skogindustrien, men også til at andre industrier blir mer bærekraftige, i tråd med bioøkonomiens premisser. Klyngeprosjektets hovedformål er å styrke klyngebedriftenes konkurransefortrinn gjennom økt innovasjonsevne og markedsutvikling rettet mot nasjonale og internasjonale markeder.

Kontaktinformasjon:

kjerstikinderås.jpg

Kjersti Kinderås, klyngeleder

Tlf: +47 952 39 006

E-post: kjersti@kystskogbruket.no

Hjemmeside: https://arenaskog.no/

Her finner du klyngen:

Arenaprosjektet vil gi klyngen et ekstra løft og støtte oppunder den offensive utviklingen som allerede er på gang for økt anvendelse av tre og trefiber innenfor eksisterende og nye produkt- og markedsområder.