Arena Pro

Nordic Edge

Nordic Edge Cluster er et samarbeid mellom næringslivet, FoU-miljøer og offentlige aktører, for å skape verdier, omstilling og fornyelse i bedriftene, og utvikle kvalitative og kostnadseffektive smartby-løsninger for og med byene.

Les mer om Nordic Edge

Klyngesamarbeidet gjør veien til markedet kortete for kommunen, og kommunen mer tilgjengelig for markedet. Dette skal være en næringsrettet klynge hvor aktørene sammen på tvers av sektorer skal dra regionen i en felles retning.

Kontaktinformasjon:

Trygve Meyer, Klyngeleder

Tlf: +47 959 37 837

E-post: trygve@nordicedge.org

Hjemmeside: https://nordicedgecluster.org/

Her finner du klyngen:

Nordic Edge Cluster er et samarbeid mellom næringslivet, FoU-miljøer og offentlige aktører, for å skape verdier, omstilling og fornyelse i bedriftene, og utvikle kvalitative og kostnadseffektive smartby-løsninger for og med byene.