Hopp til innhold
Arena Pro

Energy Transition Norway

Klyngen ønsker å skape en internasjonalt ledende og konkurransedyktig energiklynge gjennom å videreutvikle, samt omstille eksisterende olje- og gass industri med fornybar energisektor.

iStock

Klyngen ønsker å kommersialisere fremtidsrettede energiløsninger, samt utvikle selv-forsynende fornybarenergi til hav-roms aktiviteten.

Her finner du klyngen:

Energy Transition Norway Klyngen ønsker å skape en internasjonalt ledende og konkurransedyktig energiklynge gjennom å videreutvikle, samt omstille eksisterende olje- og gass industri med fornybar energisektor.