Hopp til innhold
Arena Pro

Norwegian Energy Solutions

Klyngen ønsker å skape en internasjonalt ledende og konkurransedyktig energiklynge gjennom å videreutvikle, samt omstille eksisterende olje- og gass industri med fornybar energisektor.

Les mer om Norwegian Energy Solutions
iStock

Klyngen ønsker å kommersialisere fremtidsrettede energiløsninger, samt utvikle selv-forsynende fornybarenergi til hav-roms aktiviteten.

Kontaktinformasjon:

Her finner du klyngen:

Norwegian Energy Solutions Klyngen ønsker å skape en internasjonalt ledende og konkurransedyktig energiklynge gjennom å videreutvikle, samt omstille eksisterende olje- og gass industri med fornybar energisektor.