Arena Pro

Norwegian Fashion & Textile Agenda

Norwegian Fashion & Textile Agenda's formål er at Norsk motedesign skal bli en seriøs, bærekraftig og verdiskapende næring i Norge.

Les mer om Norwegian Fashion & Textile Agenda

Kjernevirksomheten er å utvikle bærekraftig verdiskaping for medlemmene og næringen. Mote og tekstil omfatter design, produksjon og distribusjon av klær og relaterte produkter, fysisk handel og netthandel, og innsamling, gjenbruk og gjenvinning. Klyngen har sentrum i Oslo og jobber virksomheter over hele landet.

Kontaktinformasjon:

Linda Refvik, Klyngeleder

Tlf: +47 930 14 950

E-post: linda@nfta.no

Hjemmeside: nfta.no

Her finner du klyngen:

Norwegian Fashion & Textile Agenda's formål er at Norsk motedesign skal bli en seriøs, bærekraftig og verdiskapende næring i Norge.