Arena Pro

Norwegian Tunnel Safety Cluster

Norwegian Tunnel Safety Cluster har som målsetting å bidra til sikrere tunneler og færre ulykker.

Les mer om Norwegian Tunnel Safety Cluster

Dette er viktig for trafikantene, for brann- og redningsmannskapene, for transportnæringen og hele lokalsamfunn. Skal vi få til dette, må vi samarbeide og vi må lære på tvers av tradisjonelle bransjer og sektorer. Vi har behov for ny teknologi og ny kunnskap. Klyngen skal utvikle en innovative og bærekraftige bedrifter som vil kommersialisere løsninger for bedre tunnelsikkerhet på det nasjonale og internasjonale markedet.

Her finner du klyngen:

Norwegian Tunnel Safety Cluster har som målsetting å bidra til sikrere tunneler og færre ulykker.