Hopp til innhold
Arena Pro

Ocean Hyway Cluster

Den nasjonale klyngen samler aktører som skal utvikle hydrogen-verdikjedene til maritim sektor.

Les meir om Ocean Hyway Cluster
Hyway Ocean

Medlemmene betjener regionale, nasjonale og internasjonale markeder og dele ambisjon om økt verdiskaping og konkurransekraft basert på kommersialisering av klimavennlig hydrogenteknologi i produkter og tjenester.

Her finner du klyngen:

Ocean Hyway Cluster Den nasjonale klyngen samler aktører som skal utvikle hydrogen-verdikjedene til maritim sektor.