Arena Pro

Solenergiklyngen

Solenergiklyngen er en nasjonal næringsklynge for solenerginæringen i Norge, som jobber mot det norske og det internasjonale markedet.

Les mer om Solenergiklyngen

Klyngen bygger på nettverket som ble etablert i 2013. Målet er å styrke klyngens innovasjonsevne og konkurransekraft og ta en større andel av det globale markedet.

Kontaktinformasjon:

trinekopstad.jpg

Trine Kopstad Berentsen, klyngeleder

Tlf: +47 930 14 801

E-post: trine@kunnskapsbyen.no

Hjemmeside: http://solenergiklyngen.no/

Her finner du klyngen:

Solenergiklyngen er en nasjonal næringsklynge for solenerginæringen i Norge, som jobber mot det norske og det internasjonale markedet.