Hopp til innhold
Arena Pro

Stiim Aqua Cluster

Stiim Aqua Cluster representerer et innovasjonsøkosystem for havbruksrelaterte virksomheter på Sør-Vestlandet.

Les mer om Stiim Aqua Cluster
Matt Hardy/Unsplash

Teknologioverføring er grunnpilaren i Stiim, og skiller seg fra andre havbruksklynger ved å ha en arena hvor sterke teknologimiljøer innen olje- og gass, automasjon og elektronikk, robotikk, maritim avansert mekanisk industri og It, jobber tett sammen med den etablerte havbruksnæringen for å akselerere veksten globalt.

Her finner du klyngen:

Stiim Aqua Cluster Stiim Aqua Cluster representerer et innovasjonsøkosystem for havbruksrelaterte virksomheter på Sør-Vestlandet.