Hopp til innhold
Arena Pro

Vital Infrastruktur Arena (VIA)

Vital Infrastruktur Arena (VIA) er en nasjonal Arena Pro klynge med hovedkontor i Stavanger. Klyngen har over 100 medlemmer fra hele landet, hvor over 80 av disse er bedrifter.

Les mer om VIA her
Tunnel Safety Cluster

VIA er en nasjonal klynge som skal bidra til at det utvikles sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur for det globale markedet.    

For å nå FN’s bærekraftsmål må vi bruke færre ressurser og slippe ut mindre klimagasser og forurensing i hav og grunn. Samfunnet har behov for at det utvikles ny teknologi og ny kunnskap. VIA baner vei for økt innovasjonsevne og samarbeidsbasert utvikling. Dette gjøres ved å koble aktører på tvers av tradisjonelle bransjer og sektorer, utfordre etablert praksis og bistå i arbeidet med å igangsette innovasjonsprosjekter og piloter. På det viset bidrar klyngen til å styrke konkurransekraften til medlemsbedriftene, som utvikler smarte, sikre og bærekraftige løsninger for bedre transportinfrastruktur nasjonalt og internasjonalt.

Her finner du klyngen:

Vital Infrastruktur Arena Vital Infrastruktur Arena (VIA) er en nasjonal Arena Pro klynge med hovedkontor i Stavanger. Klyngen har over 100 medlemmer fra hele landet, hvor over 80 av disse er bedrifter.