Arena

ACT Arctic Cluster Team

Klyngeprosjektet vil bidra til å øke bedriftenes forutsetninger for å få til radikale miljøinnovasjoner og nye løsninger i prosessindustrien.

Les mer om ACT Arctic Cluster Team

Klyngeprosjektet skal identifisere, samle og prioritere utfordringer, og involvere partnere som kan bidra til å løse disse. Klyngeprosjektets samlede nettverk mangedobler bedriftenes mulighet til å finne nye løsninger som er raskere, bedre og mer bærekraftig.

Her finner du klyngen:

Klyngeprosjektet vil bidra til å øke bedriftenes forutsetninger for å få til radikale miljøinnovasjoner og nye løsninger i prosessindustrien.