Arena

Arena Oslo

Målet er å skape arrangementsopplevelser i verdensklasse og posisjonere Oslo som en smart og ledende arrangementsby internasjonalt.

Les mer om Arena Oslo

Reiselivsnæringen og de kreative næringene har et stort potensial for å samarbeide mer og bedre for å øke verdiskapingen, men har ingen tradisjon for å gjøre det. Klyngen, som opererer på tvers av disse næringene, skal oppnå betydelig vekst gjennom å møte fremtiden med felles forsknings- og innovasjonsprosjekt.

Her finner du klyngen:

Målet er å skape arrangementsopplevelser i verdensklasse og posisjonere Oslo som en smart og ledende arrangementsby internasjonalt.