Arena

Arena Smart City

Arena Smart City er et samarbeid mellom næringslivet, FoU-miljøer og offentlige aktører, for å skape verdier, omstilling og fornyelse i bedriftene, og utvikle kvalitative og kostnadseffektive smartby-løsninger for og med byene.

Les mer om Arena Smart City

Klyngesamarbeidet gjør veien til markedet kortete for kommunen, og kommunen mer tilgjengelig for markedet. Dette skal være en næringsrettet klynge hvor aktørene sammen på tvers av sektorer skal dra regionen i en felles retning.

Her finner du klyngen:

Arena Smart City er et samarbeid mellom næringslivet, FoU-miljøer og offentlige aktører, for å skape verdier, omstilling og fornyelse i bedriftene, og utvikle kvalitative og kostnadseffektive smartby-løsninger for og med byene.