Arena

Arena Torsk

Arena Torsk er en bedriftsklynge med Arena-status og består av aktører fra hele verdikjeden i torskenæringen.

Les mer om Arena Torsk

Med et geografisk tyngdepunkt i Lofoten og Vesterålen danner klyngebedriftene en naturlig verdikjede, som omfatter fangst, levendesatsing, produksjon, foredling, anvendelse av restråstoff, leveranse av logistikk samt salg og eksport av torskefisk.

Her finner du klyngen:

Arena Torsk er en bedriftsklynge med Arena-status og består av aktører fra hele verdikjeden i torskenæringen.