Forsidearrangement

Ocean Autonomy Cluster

Ocean Autonomy Cluster utvikler og kommersialiserer verdensledende autonome løsninger for havrommet.

Les mer om Ocean Autonomy Cluster

Ocean Autonomy Cluster består av virksomheter som jobber med autonomi for havrommet. Her er forsknings- og utviklingsmiljøer, kompetansemiljøer, teknologileverandører, komponent- og systemleverandører, investorer og innovative kunder. De ønsker å bidra til sikrere, mer effektive, og presise operasjoner i havet, og mindre forurensing og klimaavtrykk. Klyngen har utgangspunkt i Trøndelag.

Kontaktinformasjon:

Frode Halvorsen, Klyngeleder

Tlf: +47 918 45 969

E-post: frode@fi-nor.no

Hjemmeside: https://oceanautonomy.no/about/

Her finner du klyngen:

Ocean Autonomy Cluster utvikler og kommersialiserer verdensledende autonome løsninger for havrommet.