Arena

Betongklyngen

Betongklyngen har ambisjon om å bli et innovasjons- og kompetansemiljø for bygg- og betongarbeid i kaldt klima.

Les mer om Betongklyngen

Bruk av betong i kaldt klima er utfordrende, og klyngens mål er å sikre helårlige byggeprosesser, gjenvinning og gjenbruk og rehabilitering av betongkonstruksjoner. Utvikling av og gjennomføring av kompetanseprosjekter vil være en viktig del av klyngens arbeid for å oppnå målsettingene.

Kontakinformasjon:

Geir Frantzen, Klyngeleder

Tlf: +47 907 21 191

E-post: geir@kupa.no

Hjemmeside: www.betongklyngen.no

Her finner du klyngen:

Betongklyngen