Hopp til innhold
Arena

Circular WAVE

Ved å samarbeide om løsningene, vil bedriftene få et økt konkurransefortrinn i form av bærekraftig ressursforvaltning, samtidig som det bidrar til å løse avfalls- og klimaproblemet i samfunnet.

Les mer om Cirkular WAVE
Getty Images

Klyngen er slått sammen av to selvstendige nettverk med base på hver sin side av Oslofjorden som begge har sterke posisjoner innenfor utvikling av sirkulære verdikjeder basert på side- og avfallsfraksjoner som metaller, glass, batterier, plast og organisk avfall.

Klyngens formål er å sikre en bærekraftig utnyttelse av ressursene som finnes i dagens avfalls- og sidestrømmer fra industri, landbruk, næringsliv og husholdninger. Knapphet på ressurser og mangel på råvarer er en av de største utfordringene for en bærekraftig utvikling av næringsliv og samfunn.

Norsk næringsliv en helt nødvendig del av løsningen for å redusere utslipp av drivhusgasser og levere på de klima-, miljø- og bærekraftsmålene Norge har forpliktet seg til. Ved å forebygge og redusere mengden avfall som går til sluttbehandling og bruke dette som ressurser inn i nye produkter og markeder, bidrar medlemmene i Circular WAVE til å løse disse utfordringene. Dette krever et samarbeid på tvers av tradisjonelle verdikjeder, bransjer, privat og offentlig næringsliv, noe som klyngen legger til rette for.

Kontaktinformasjon:

Natalia Mathisen (midlertidig klyngeleder)
Tlf 907 46 729,
E-post: natalia.mathisen@ncce.no

Circular WAVE Ved å samarbeide om løsningene, vil bedriftene få et økt konkurransefortrinn i form av bærekraftig ressursforvaltning, samtidig som det bidrar til å løse avfalls- og klimaproblemet i samfunnet.