Arena

Cluster for Applied AI

Cluster for Applied AI med 39 medlemmer og 25 samarbeidspartnere har utgangspunkt i Halden.

Les mer om Cluster for Applied AI her

Klyngen har som visjon at bedriftene skal bli internasjonalt ledende, datadrevne, effektive og kundefokuserte gjennom utvikling og bruk av kunstig intelligens. Klyngen vil utvikle et ledende, åpent miljø i Norge.

Kontaktinformasjon:

Marianne Jansson Bjerkman, Klyngeleder

Tlf: +47 924 14 854

E-post: marianne.bjerkman@
smartinnovationnorway.com

Hjemmeside: https://www.smartinnovationnorway.
com/aiklynge/

Her finner du klyngen:

Cluster for Applied AI med 39 medlemmer og 25 samarbeidspartnere har utgangspunkt i Halden.