Arena

Construction City Cluster

Construction City skal være en drivkraft for samhandling og nye løsninger i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen.

Les mer om Construction City Cluster

Klyngen omfatter hele verdikjeden fra lovende oppstartsbedrifter til store entreprenører, og er arenaen der aktører møtes på tvers av sektorer for å dele innsikt, etablere samarbeidsprosjekter og løfte bransjens konkurransekraft. Siden starten i 2018 har snart 60 virksomheter og organisasjoner blitt medlemmer.

Se intervju med Benedicte Økland fra offentliggjøringsarrangementet her:

Kontaktinformasjon:

Benedicte_JPG.webp

Benedicte Økland, klyngeleder

Tlf: +47 454 19 389

E-post: benedicte.okland@constructioncity.no

Hjemmeside: https://www.constructioncity.no

Her finner du klyngen:

Construction City skal være en drivkraft for samhandling og nye løsninger i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen.